Chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi?

Xem tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 nên sinh con năm nào thì tốt đẹp, hợp tuổi bố mẹ nhất để mang lại may mắn, thành công cho cả con và gia đình?

Xem tuổi sinh con, nếu lựa chọn được năm thích hợp để sinh con, không những cha mẹ có thể củng cố hạnh phúc gia đình, thậm chí em bé sẽ mang lại may mắn để cha mẹ có cơ hội thăng chức, quá trình nuôi dạy con sau này cũng thuận lợi hơn.

Để đánh giá được sự xung hợp tuổi con với bố mẹ cần dựa vào các tiêu chí như: Ngũ hành sinh khắc, Thiên can xung hợp và Địa chi xung hợp, từ đó sẽ đưa ra kết luận đánh giá chi tiết sự xung hợp giữa các yếu tố.

a. Ngũ hành sinh khắc

Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng hơn cả khi lựa chọn năm sinh con. Thông thường, con hợp cha mẹ là Tiểu Cát (1,5 điểm), cha mẹ hợp con là Đại Cát (2 điểm), con không hợp với cha mẹ là Tiểu Hung (0 điểm), cha mẹ không hợp với con là Đại Hung (0 điểm). Do đó theo tuvingaynay.com chúng ta cần tránh Đại Hung. Tốt nhất là Ngũ hành cha mẹ tương sinh với con, bình hòa (1 điểm) là không tương sinh và không tương khắc với con.

b. Thiên can xung hợp

Thiên can được đánh số theo chu kỳ 10 năm của người Trung Hoa cổ. Trong Thiên can có các cặp tương xung (xấu) và tương hóa (tốt). Thiên can của cha mẹ tương hóa (1 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (0,5 điểm) là không tương hóa và không tương xung với con.

c. Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm, tương ứng 12 con Giáp cho các năm. Hợp xung của Địa chi bao gồm Tương hình (trong 12 Địa chi có 8 Địa chi nằm trong 3 loại chống đối nhau), Lục xung (6 cặp tương xung), Lục hại (6 cặp tương hại), Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Địa chi của cha mẹ tương hợp (2 điểm) với con là tốt nhất, bình hòa (1 điểm) là không tương hợp và không tương xung với con.

Vậy chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi bố mẹ?

Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 1997 tuổi Đinh Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Hồ Nội Chi Ngưu, tức trâu trong hồ nước. Mệnh Thủy – Giản Hạ Thủy – nghĩa là nước khe suối.

Xem tử vi ngày nay, người sinh năm 1997 cầm tinh con Trâu

Can chi (tuổi theo lịch âm): Đinh Sửu

Xương con trâu, tướng tinh con trùng

Con nhà Hắc đế – Cô bần

Mệnh người sinh năm 1997: Giản Hạ Thủy

Tương sinh với mệnh: Mộc và Kim

Tương khắc với mệnh: Hỏa và Thổ

Cung mệnh nam: Chấn thuộc Đông tứ trạch

Cung mệnh nữ: Chấn thuộc Đông tứ trạch

Mời bạn tham khảo: Sinh năm 1997 mệnh gì? Những điều cần biết về người tuổi Đinh Sửu

Tuổi Bính Tý 1996 mệnh gì?

Nam và nữ mạng sinh năm 1996 tuổi Bính Tý, tức tuổi con chuột. Thường gọi là Điền Nội Chi Thử, tức Chuột Trong Ruộng. Mệnh Thủy – Giản Hạ Thủy – nghĩa là nước khe suối.

Theo tử vi ngày nay, người sinh năm 1996 tuổi con Chuột

Can chi (tuổi theo lịch âm): Bính Tý

Xương con chuột, tướng tinh con rắn

Con nhà Hắc đế – Cô bần

Mệnh người sinh năm 1996: Mệnh Giản Hạ Thủy

Tương sinh với mệnh: Mộc và Kim

Tương khắc với mệnh: Hỏa và Thổ

Cung mệnh nam: Tốn thuộc Đông tứ trạch

Cung mệnh nữ: Khôn thuộc Tây tứ trạch

Mời bạn tham khảo: Sinh năm 1996 mệnh gì? Những điều cần biết về người tuổi Bính Tý

Chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi?

1. Chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2021 có tốt không?

Nam và nữ mạng sinh năm 2021 tuổi Tân Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Lộ Đồ Chi Ngưu, tức Trâu trên đường. Mệnh Thổ – Bích Thượng Thổ – nghĩa là Đất trên tường thành.

Niên mệnh của con là Thổ, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy: 
Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh bố vì Thổ khắc Thủy. Mệnh con bất lợi cho mệnh bố. => Tiểu hung
Niên mệnh con tương khắc với niên mệnh mẹ vì Thổ khắc Thủy. Mệnh con bất lợi cho mệnh mẹ. => Tiểu hung
Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm
 
Thiên can của con là Tân, thiên can của bố là Đinh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của con trực xung với thiên can của bố vì Tân khắc Đinh => Hung
Thiên can của mẹ và thiên can của con tương hợp vì Bính hợp Tân => Cát
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
 
Địa chi của con là Sửu, địa chi của bố là Sửu, địa chi của mẹ là . Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) => Cát
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 3/4 điểm
 
Năm 2021 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2021.
2. Chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2022 có tốt không?

Nam và nữ mạng sinh năm 2022 tuổi Nhâm Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Quá Lâm Chi Hổ, tức Hổ qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy: 
Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố=> Tiểu cát
Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ=> Tiểu cát
Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 3/4 điểm
 
Thiên can của con là Nhâm, thiên can của bố là Đinh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của bố và thiên can của con tương hợp vì Đinh hợp Nhâm => Cát
Thiên can của mẹ trực xung với thiên can của con vì Bính khắc Nhâm => Hung
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
 
Địa chi của con là Dần, địa chi của bố là Sửu, địa chi của mẹ là . Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
Địa chi của mẹ và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm
 
Năm 2022 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con bình thường (6/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 có thể sinh con năm 2022.
3. Chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2023 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2023 tuổi Quý Mão, tức tuổi con mèo. Thường gọi là Quá Lâm Chi Mão, tức Mèo qua rừng. Mệnh Kim – Kim Bạch Kim – nghĩa là Vàng bạch kim.

Niên mệnh của con là Kim, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy: 
Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh bố vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh bố=> Tiểu cát
Niên mệnh con tương sinh với niên mệnh mẹ vì Kim sinh Thủy. Mệnh con làm lợi cho mệnh mẹ=> Tiểu cát
Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 3/4 điểm
 
Thiên can của con là Quý, thiên can của bố là Đinh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của bố và thiên can của con trực xung vì Đinh khắc Quý => Hung
Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 điểm
 
Địa chi của con là Mão, địa chi của bố là Sửu, địa chi của mẹ là . Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con không xung không hợp nhau => Bình
Địa chi của mẹ và địa chi của con vừa phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu), vừa phạm Tương hình (Tý chống Mão) => Hung
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 điểm
 
Năm 2023 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (4.5/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2023.
4. Chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2024 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2024 tuổi Giáp Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Phục Đầm Chi Lâm, tức Rồng ẩn ở đầm. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy: 
Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm
 
Thiên can của con là Giáp, thiên can của bố là Đinh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
 
Địa chi của con là Thìn, địa chi của bố là Sửu, địa chi của mẹ là . Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) => Hung
Địa chi của mẹ và địa chi của con đạt Tam Hợp (Thân – Tý – Thìn) => Cát
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm
 
Năm 2024 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2024.
5. Chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2025 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Xuất Huyệt Chi Xà, tức Rắn rời hang. Mệnh Hỏa – Phúc Đăng Hỏa – nghĩa là Lửa ngọn đèn.

Niên mệnh của con là Hỏa, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy: 
Niên mệnh bố tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh bố bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
Niên mệnh mẹ tương khắc với niên mệnh con vì Hỏa khắc Thủy. Mệnh mẹ bất lợi cho mệnh con. => Đại hung
Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 0/4 điểm
 
Thiên can của con là Ất, thiên can của bố là Đinh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
 
Địa chi của con là Tị, địa chi của bố là Sửu, địa chi của mẹ là . Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) => Cát
Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Tứ Tuyệt (Tý tuyệt Tị) => Hung
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2/4 điểm
 
Năm 2025 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2025.
6. Chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2026 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2026 tuổi Bính Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Hành Lộ Chi Mã, tức Ngựa chạy trên đường. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy: 
Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 2/4 điểm
 
Thiên can của con là Bính, thiên can của bố là Đinh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
 
Địa chi của con là Ngọ, địa chi của bố là Sửu, địa chi của mẹ là . Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) => Hung
Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Xung (Tý xung Ngọ) và phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) => Hung
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm
 
Năm 2026 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2026.
7. Chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm 2027 có tốt không?

Nam và nữ sinh năm 2027 tuổi Đinh Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thất Quần Chi Dương, tức Dê lạc đàn. Mệnh Thủy – Thiên Hà Thủy – nghĩa là Nước trên trời.

Niên mệnh của con là Thủy, niên mệnh của bố là Thủy, niên mệnh của mẹ là Thủy. Như vậy: 
Niên mệnh con và niên mệnh bố không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
Niên mệnh con và niên mệnh mẹ không sinh không khắc với nhau vì Thủy hòa Thủy => Bình
Điểm đánh giá ngũ hành sinh khắc: 2/4 điểm
 
Thiên can của con là Đinh, thiên can của bố là Đinh, thiên can của mẹ là Bính. Như vậy:
Thiên can của bố bình hòa với thiên can của con => Bình
Thiên can của mẹ bình hòa với thiên can của con => Bình
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 điểm
 
Địa chi của con là Mùi, địa chi của bố là Sửu, địa chi của mẹ là . Như vậy:
Địa chi của bố và địa chi của con vừa phạm Lục Xung (Sửu xung Mùi), phạm Tứ Hành Xung (Thìn – Tuất – Sửu – Mùi) lại vừa phạm Tương hình (Sửu – Mùi – Tuất chống nhau) => Hung
Địa chi của mẹ và địa chi của con phạm Lục Hại (Tý hại Mùi) => Hung
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4 điểm
 
Năm 2027 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (3/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2027.
 
Các năm khác sinh con hợp với hai bạn là: 2018(6/10 điểm), 2019(7/10 điểm), 2031(6/10 điểm), 2032(7.5/10 điểm), 2033(7/10 điểm), 2040(7.5/10 điểm).

Theo tuvingaynay.com!

Chồng Đinh Sửu vợ Bính Tý sinh con năm 2021 có tốt không?

Năm 2021 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con khá thấp (4/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 không hợp tuổi sinh con năm 2021.

Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm 2022 có tốt không?

Năm 2022 là năm có các chỉ số điểm tương hợp giữa Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của bố/mẹ và con bình thường (6/10 điểm). Như vậy, tuổi chồng Đinh Sửu 1997 vợ Bính Tý 1996 có thể sinh con năm 2022.

Chồng 1997 vợ 1996 sinh con năm nào tốt?

Các năm sinh con hợp với hai bạn là: 2018(6/10 điểm), 2019(7/10 điểm), 2022(6/10 điểm), 2031(6/10 điểm), 2032(7.5/10 điểm), 2033(7/10 điểm), 2040(7.5/10 điểm).

Bài trướcXem tử vi ngày 23/4/2021 thứ sáu của 12 con giáp chính xác
Bài tiếp theoChồng Mậu Dần 1998 vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi?