Tử Vi Ngày Nay
Tử vi hàng ngày

Con số may mắn hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2022

Con số may mắn hôm nay ngày 24 tháng 9 năm 2022 theo năm sinh tuổi 12 con giáp, xem số may mắn ngày mai, chọn số phát tài giúp bạn đổi vận.

Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.

Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau: Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Quái số. Mời bạn đọc cùng xem con số may mắn hôm nay ngày 24/9/2022 theo tuổi năm sinh 12 con giáp trong bài viết dưới đây.

Số may mắn tuổi Tý
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1984
Giáp Tý
Kim
Nam7991191
Nữ8191910
1996
Bính Tý
Thủy
Nam4414414
Nữ2343828
2008
Mậu Tý
Hỏa
Nam8799771
Nữ5205028
1960/2020
Canh Tý
Thổ
Nam4899199
Nữ2231311
1972
Nhâm Tý
Mộc
Nam1802585
Nữ5423220
Số may mắn tuổi Sửu
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1985
Ất Sửu
Kim
Nam6205028
Nữ9199931
1997
Đinh Sửu
Thủy
Nam3802585
Nữ3399169
2009
Kỷ Sửu
Hỏa
Nam9191919
Nữ6343828
1961/2021
Tân Sửu
Thổ
Nam3423220
Nữ3331311
1973
Quý Sửu
Mộc
Nam9991130
Nữ6199414
Số may mắn tuổi Dần
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1974
Giáp Dần
Thủy
Nam8959199
Nữ7188414
1986
Bính Dần
Hỏa
Nam5423220
Nữ1802585
1998
Mậu Dần
Thổ
Nam2343828
Nữ4191971
2010
Canh Dần
Mộc
Nam1192812
Nữ7991191
1962
Nhâm Dần
Kim
Nam2205028
Nữ4341311
Số may mắn tuổi Mão
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1975
Ất Mão
Thủy
Nam7423220
Nữ8205028
1987
Đinh Mão
Hỏa
Nam4599199
Nữ2199551
1999
Kỷ Mão
Thổ
Nam8991191
Nữ5802585
2011
Tân Mão
Mộc
Nam4191981
Nữ2341311
1963
Quý Mão
Kim
Nam1714714
Nữ5343828
Số may mắn tuổi Thìn
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1964
Giáp Thìn
Hỏa
Nam9343828
Nữ6991191
1976
Bính Thìn
Thổ
Nam6616414
Nữ9196916
1988
Mậu Thìn
Mộc
Nam3999199
Nữ3423220
2000
Canh Thìn
Kim
Nam9331311
Nữ6205028
2012
Nhâm Thìn
Thủy
Nam3802585
Nữ3191931
Số may mắn tuổi Tỵ
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1965
Ất Tị
Hỏa
Nam8414414
Nữ7343828
1977
Đinh Tị
Thổ
Nam5423220
Nữ1899199
1989
Kỷ Tị
Mộc
Nam2311311
Nữ4991191
2001
Tân Tị
Kim
Nam1191971
Nữ7802585
2013
Quý Tị
Thủy
Nam2205028
Nữ4197917
Số may mắn tuổi Ngọ
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
2014
Giáp Ngọ
Kim
Nam1205028
Nữ5191971
1966
Bính Ngọ
Thủy
Nam7991191
Nữ8343828
1978
Mậu Ngọ
Hỏa
Nam4802585
Nữ2199199
1990
Canh Ngọ
Thổ
Nam1423220
Nữ5155414
2002
Nhâm Ngọ
Mộc
Nam2195951
Nữ8341311
Số may mắn tuổi Mùi
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
2015
Ất Mùi
Kim
Nam9991191
Nữ6802585
1967
Đinh Mùi
Thủy
Nam6205028
Nữ9914914
1979
Kỷ Mùi
Hỏa
Nam3196916
Nữ3199199
1991
Tân Mùi
Thổ
Nam9423220
Nữ6343828
2003
Quý Mùi
Mộc
Nam3191913
Nữ9441311
Số may mắn tuổi Thân
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
2016
Bính Thân
Hỏa
Nam8991191
Nữ7899171
1968
Mậu Thân
Thổ
Nam5423220
Nữ1802585
1980
Canh Thân
Mộc
Nam2205028
Nữ4197917
1992
Nhâm Thân
Kim
Nam8188414
Nữ7191977
2004
Giáp Thân
Thủy
Nam4343828
Nữ1311311
Số may mắn tuổi Dậu
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
2017
Đinh Dậu
Hỏa
Nam7423222
Nữ8561311
1969
Kỷ Dậu
Thổ
Nam4205028
Nữ2802585
1981
Tân Dậu
Mộc
Nam1929199
Nữ5191919
1993
Quý Dậu
Kim
Nam7144614
Nữ8343828
2005
Ất Dậu
Thủy
Nam5991191
Nữ2199312
Số may mắn tuổi Tuất
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
2006
Bính Tuất
Thổ
Nam9399199
Nữ6423220
2018
Mậu Tuất
Mộc
Nam6291311
Nữ9205028
1970
Canh Tuất
Kim
Nam3196912
Nữ3134114
1982
Nhâm Tuất
Thủy
Nam9802585
Nữ6991191
1994
Giáp Tuất
Hỏa
Nam9191916
Nữ3343828
Số may mắn tuổi Hợi
NĂM SINHTUỔI NẠP ÂMMỆNHGIỚI TÍNHQUÁI SỐCON SỐ MAY MẮN HÔM NAY
1995
Ất Hợi
Hỏa
Nam5991191
Nữ199199
2019
Kỷ Hợi
Mộc
Nam5423220
Nữ1343828
1971
Tân Hợi
Kim
Nam2211351
Nữ4199929
1983
Quý Hợi
Thủy
Nam818414
Nữ7191915
2007
Đinh Hợi
Thổ
Nam7802585
Nữ4205028

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Theo tuvingaynay.com!

Bài viết liên quan

Con số may mắn hôm nay ngày 27 tháng 9 năm 2022

Gia Hiên

Con số may mắn hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2022

Gia Hiên

Con số may mắn hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2022

Gia Hiên

Tử vi ngày 24/9/2022 thứ bảy của 12 con giáp chính xác

Gia Hiên

Con số may mắn hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2022

Gia Hiên

Con số may mắn hôm nay ngày 22 tháng 9 năm 2022

Gia Hiên