Nam Canh Ngọ 1990 hợp với tuổi nào, lấy vợ tuổi gì hạnh phúc nhất?

Đàn ông Canh Ngọ 1990 hợp với tuổi nào trong tình duyên hôn nhân, lấy vợ tuổi gì hợp nhất? Kết hôn với tuổi nào được hạnh phúc, gia đình ấm no, tiền bạc dồi dào?

Xem bói tình duyên, xem tuổi vợ chồng khắc hợp xưa nay được nhiều người coi trọng. Vợ chồng có hợp tuổi thì đời sống hôn nhân mới thuận hòa, gia đạo yên ổn, sinh con đẻ cái thuận lợi, làm ăn phát đạt. Ngược lại, nếu xem tuổi vợ chồng không hòa hợp, hôn nhân dễ đổ vỡ hoặc vợ chồng gặp khó khăn về tiền bạc, công việc, chuyện sinh con cái…

Trong việc xem chính xác tuổi vợ chồng kết hôn hợp hay xung khắc tuổi cần dựa vào 6 yếu tố: Ngũ hành bản mệnh, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh (Cung Phi Bát Trạch), Cao ly đầu hình và Ngũ Hành Cung Phi (Thiên mệnh năm sinh). Mỗi yếu tố 2 điểm. Tổng cộng mức cao nhất là 12 điểm.

Trong bài viết dưới đây, Tử vi ngày nay sẽ đưa ra những kết quả tuổi nữ mạng hợp với tuổi nam mạng Canh Ngọ 1990 trong tình yêu hôn nhân nhất.

1. Nam mạng tuổi Canh Ngọ 1990 lấy vợ tuổi Tân Mùi 1991: 7/12 điểm
Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1990 1991
Can chi Canh Ngọ Tân Mùi
Bản mệnh Lộ Bàng Thổ Lộ Bàng Thổ
Cung mệnh Khảm Càn
Cung phi Thủy Kim

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Lộ Bàng Thổ – Nữ mệnh Lộ Bàng Thổ: Thổ với Thổ bình hòa: 1 điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Canh – Nữ can Tân: Canh với Tân bình hòa: 1 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Ngọ – Nữ chi Mùi: Ngọ với Mùi lục hợp: 2 điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khảm – Nữ cung Càn: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khảm và Càn thuộc Lục Sát (xấu): 0 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thủy – Nữ mệnh Kim: Thủy với Kim tương sinh: 2 điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là Canh nếu lấy người nữ có chi là Mùi: Vợ chồng tuy hạnh phúc, khăng khít thuở ban đầu nhưng người chồng có số đào hoa, đến sau này phải chia ly mặc dù có con cái. Sau này người chồng tái hôn làm ăn phát đạt đến gài, tuổi thọ cao.: 1 điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 7/12 điểm. Như vậy, nam Canh Ngọ 1990 và nữ Tân Mùi 1991 khá hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

Tham khảo thêm tại: Xem tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Tân Mùi 1991 có hợp nhau không?

2. Nam mạng tuổi Canh Ngọ 1990 lấy vợ tuổi Nhâm Thân 1992: 8/12 điểm
Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1990 1992
Can chi Canh Ngọ Nhâm Thân
Bản mệnh Lộ Bàng Thổ Kiếm Phong Kim
Cung mệnh Khảm Đoài
Cung phi Thủy Kim

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Lộ Bàng Thổ – Nữ mệnh Kiếm Phong Kim: Thổ với Kim tương sinh: 2 điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Canh – Nữ can Nhâm: Canh với Nhâm bình hòa: 1 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Ngọ – Nữ chi Thân: Ngọ với Thân bình hòa: 1 điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khảm – Nữ cung Đoài: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khảm và Đoài thuộc Diên Niên (tốt): 2 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thủy – Nữ mệnh Kim: Thủy với Kim tương sinh: 2 điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là Canh nếu lấy người nữ có chi là Thân: Buổi đầu khăng khít yêu đương nồng nhiệt, nhưng nửa chừng phải phân ly nhau, mặc dầu có con cái. Chung cuộc người chồng sẽ tái hôn, làm ăn thạnh phát đến già. Có số thọ mạng.: 0 điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 8/12 điểm. Như vậy, nam Canh Ngọ 1990 và nữ Nhâm Thân 1992 khá hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

Tham khảo thêm tại: Xem tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Nhâm Thân 1992 có hợp nhau không?

3. Nam mạng tuổi Canh Ngọ 1990 lấy vợ tuổi Ất Hợi 1995: 7/12 điểm
Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1990 1995
Can chi Canh Ngọ Ất Hợi
Bản mệnh Lộ Bàng Thổ Sơn Đầu Hỏa
Cung mệnh Khảm Khảm
Cung phi Thủy Thủy

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Lộ Bàng Thổ – Nữ mệnh Sơn Đầu Hỏa: Thổ với Hỏa tương sinh: 2 điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Canh – Nữ can Ất: Canh với Ất tương sinh: 2 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Ngọ – Nữ chi Hợi: Ngọ với Hợi tứ tuyệt: 0 điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khảm – Nữ cung Khảm: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khảm và Khảm thuộc Phục Vị (tốt): 2 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thủy – Nữ mệnh Thủy: Thủy với Thủy bình hòa: 1 điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là Canh nếu lấy người nữ có chi là Hợi: Chồng chi Canh mà cưới vợ can Hợi thì như cây già trổ hoa. Tuy nhiên ngoài 30 tuổi sẽ gặp biến cố, con cái đủ đầy trai gái nhưng đến phút lâm chung thì lại không có ai bên cạnh. Người vợ đầu có thể chết vì bệnh tật nhưng vợ sau thì được an vui.: 0 điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 7/12 điểm. Như vậy, nam Canh Ngọ 1990 và nữ Ất Hợi 1995 khá hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

Tham khảo thêm tại: Xem tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Ất Hợi 1995 có hợp nhau không?

4. Nam mạng tuổi Canh Ngọ 1990 lấy vợ tuổi Mậu Dần 1998: 8/12 điểm

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1990 1998
Can chi Canh Ngọ Mậu Dần
Bản mệnh Lộ Bàng Thổ Thành Đầu Thổ
Cung mệnh Khảm Tốn
Cung phi Thủy Mộc

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Lộ Bàng Thổ – Nữ mệnh Thành Đầu Thổ: Thổ với Thổ bình hòa: 1 điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Canh – Nữ can Mậu: Canh với Mậu bình hòa: 1 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Ngọ – Nữ chi Dần: Ngọ với Dần tam hợp: 2 điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khảm – Nữ cung Tốn: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khảm và Tốn thuộc Sinh Khí (tốt): 2 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thủy – Nữ mệnh Mộc: Thủy với Mộc tương sinh: 2 điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là Canh nếu lấy người nữ có chi là Dần: Vợ chồng rất cung khắc nhau, tuy con cái đầy đủ nhưng không được nhờ cậy. Người chồng sẽ chết trước vợ.: 0 điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 8/12 điểm. Như vậy, nam Canh Ngọ 1990 và nữ Mậu Dần 1998 khá hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

Xem chi tiết tại: Xem tuổi chồng Canh Ngọ 1990 vợ Mậu Dần 1998 có hợp nhau không?

Theo tuvingaynay.com!

Bài trướcTuổi Canh Tuất 1970 làm nhà, xây nhà hướng nào tốt, hợp phong thủy?
Bài tiếp theoNgười mệnh ngũ hành Mộc sinh năm nào, tuổi gì, hợp với mệnh nào?