Tử Vi Ngày Nay
Image default
Lời Phật Dạy

Nghiệp chướng là gì? Lời Phật dạy về cách giải trừ nghiệp chướng

Nghiệp chướng là gì? Làm thế nào để giải trừ nghiệp chướng? Hãy nghe lời Phật dạy về cách giải trừ nghiệp chướng giúp đời bớt đau khổ và thêm an vui trong nội dung dưới đây.

1. Nghiệp chướng là gì?

Nghiệp chướng là từ xuất phát từ đạo Phật và được xuất hiện trong bài giảng kinh của Phật giáo. Trong đó nghiệp chướng là từ được ghép từ “nghiệp” và từ “chướng”.

Ở đây, nghiệp có nghĩa là khởi đầu, được tạo ra từ chính những suy nghĩ, tư tưởng, lời nói, hành động… của chúng ta. Nghiệp từ tâm gọi là “ý nghiệp”, nghiệp phát ra từ miệng gọi là “khẩu nghiệp”, nghiệp từ hành động gọi là “thân nghiệp”.

Sau khi tạo nghiệp gây ra kết quả, hậu quả đó cũng được gọi là nghiệp hay nghiệp báo. Nghiệp đã phát sinh có kết quả sẽ sinh ra chướng ngại về sau.

Dù từ “chướng” đứng sau nhưng theo nghĩa thì chướng phải có trước, có chướng tứ, có sự tác động từ bên ngoài thì con người ta mới tạo nghiệp.

Nghiệp chướng ở đây không phải là nói về sự thất bại hay việc xấu mà là sự tác động từ bên ngoài tạo ra sự xuất hiện và hình thành của hành động sẽ gây ra hậu quả ảnh hưởng về sau. Vì thế nghiệp chướng cũng có thể là điều thiện cũng có thể là điều xấu.

Điều thiện được gọi là Thiện nghiệp: Thiện nghiệp có 3 đường là Trời, Người và Atula. Điều xấu có 3 đường là Địa ngục, Ác quỷ và Súc sinh. Cho nên có thể nói rằng, dù là điều thiện hay điều ác đều tạo ra nghiệp.

2. Vì sao cần giải trừ nghiệp chướng?

– Theo giáo lý nhà Phật, việc tiêu giải trừ nghiệp sẽ làm cho tâm tính con người được trong sạch, trừ cho hết bụi bặm, tẩy cho hết tội lỗi ở trong đời hiện tại và đồng thời cũng tiêu trừ những tội ác trong những đời quá khứ.

– Tiêu giải nghiệp chướng còn để tìm cách phát triển những đức hạnh cao cả, noi theo những gương mẫu sáng suốt của các bậc Thánh hiền.

– Khi đã giải được nghiệp chướng, lòng sẽ thấy thanh thản, dứt được tội, phước cũng sinh ra, tâm hồn được an yên vui sống.

[irp posts=”8148″]

3. Lời Phật dạy về cách giải trừ nghiệp chướng

a. Muốn tiêu nghiệp chướng phải cảm ơn người hủy báng ta

Họ hủy báng ta, hãm hại ta, tại vì sao họ không hủy báng người khác hãm hại người khác? Cho nên chúng ta nhất định phải chính mình phản tỉnh, chính mình tư duy, quả báo này ắc có nhân trước.

Nhân phía trước, hoặc giả là ngay trong đời quá khứ ta đã từng dùng thái độ này đối với họ, ngày nay nhân duyên hội đủ họ hồi báo đối với ta, ta hiểu rõ ta phải nên thừa nhận, không nên so đo, ân oán của chúng ta liền được hóa giải ở ngay đây.

Phật dạy cho chúng ta “oan gia nên giải không nên kết”, đây là khai thị rất là quan trọng. Chúng ta quyết định không nên kết oán với người, bị oan ức quyết định không nên né tránh, vì sao vậy? Trong đời quá khứ đến nay ngu si không biết, chúng ta đã kết oán với biết bao nhiêu chúng sanh, ngày nay bị những tai nạn này nghĩ lại phải nên chịu, không có lời gì để nói. Cho nên ở ngay trong tất cả nghịch cảnh không được như ý, theo tuvingaynay.com chúng ta liền thản nhiên tự tại mà trải qua, cũng hoan hỷ tiếp nhận, đây chân thật gọi là tiêu tai giải nạn, nghiệp chướng của bạn, tai nạn của bạn cứ như vậy mà tiêu trừ. Đời sau? Đời sau thì không còn nữa, đã trả hết nợ rồi, cái điểm này rất quan trọng.

Cho nên người học Phật nếu muốn học Bồ Tát quyết định không nên kết oán thù với bất cứ chúng sanh nào, chúng ta chỉ có hóa giải, quyết định không nên tạo thêm oán kế tiếp. Bất cứ tai nạn gì, bất cứ khổ báo gì đều chấp nhận. Đại Sư Ấn Quang gọi là, “cho dù người khác ngũ mã phân thây, hình phạt tàn khốc mà chết cũng không có chút tâm oán hận”. Không những không có ý niệm báo thù, một ý niệm oán hận cũng không có, cho nên Phật nói đó là hiện tượng nhẫn nhục Ba La Mật viên mãn.

Do đó, người khác vô duyên vô cớ đến hãm hại chúng ta, đó chẳng phải là thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật cho chúng ta hay sao? Nếu bạn hiểu rõ được đạo lý này, không những không có tâm oán hận mà còn cảm tạ, cám ơn họ đã tạo cơ hội để cho ta tu nhẫn nhục. Nếu như không có những người ác và nghịch cảnh dày vò thì nhẫn nhục Ba La Mật của ta không có chỗ để tu. Hiểu rõ cái đạo lý này, thấu đáo chân tướng sự thật này, thì những người này là đại thiện tri thức của chúng ta, là đại ân nhân của chúng ta, làm sao chúng ta có thể dùng tâm ác để đối đãi với ân nhân chứ?

Cũng cùng đồng một đạo lý, Phật dạy: Người khác đối đãi tốt với ta, thường hay chăm sóc ta, quan tâm đến ta đó là thuận cảnh, thuận cảnh cũng phải nhẫn nhục Ba La Mật, tại vì sao vậy? Nếu như không tu nhẫn nhục bạn sẽ tăng thêm lòng tham, bạn sẽ sanh tham luyến, tham luyến là sanh phiền não tạo nghiệp. Nghịch cảnh sanh sân hận, thuận cảnh sanh tham luyến, đều đọa lạc. Các bạn không nên cho rằng, người ác đáng ghét, người thiện cũng đáng ghét! Nếu bạn không có trí tuệ, hai bên đều đọa lạc, không phải đọa lạc bên đây thì cũng đọa lạc bên kia, thuận cảnh luôn luôn dẫn đến đọa lạc lớn hơn rất nhiều so với nghịch cảnh, bạn phải hiểu đạo lý này.

Cho nên, đời người đích thực là hiểm đạo, trong thuận cảnh phải nắm chặc lấy chính mình, quyết định không thể đọa lạc, không thể khởi lên tâm tham luyến. Trong nghịch cảnh không nên nổi tâm sân hận hay oán hận, vậy thì bạn mới có thành tựu hạnh nhẫn nhục Ba La Mật.

[irp posts=”9157″]

b. Niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng chẳng thể nghĩ bàn

Hết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình. Nghiệp chướng không trừ thì Phật tánh không thể hiện tiền.

Vì thế Ðức Thích Ca Mâu Ni đã tuyên dương pháp môn niệm Phật này, dạy người tiêu trừ nghiệp chướng. Kinh rằng: “Một câu niệm Phật có thể tiêu trừ trọng tội của 80 ức kiếp”. Sao niệm một câu Phật hiệu mà diệt được tội nặng nhiều đời đến thế? Ðã phát tâm niệm Phật tức đại trí huệ hiện tiền vậy. Thí như ánh sáng của một ngọn đèn, xua tan được bóng tối đã nghìn năm, niệm Phật diệt tội cũng lại như thế.

Cho dù nghiệp nặng chướng sâu đến mấy, thiết tha niệm Phật cũng có thể đánh tan. Còn nếu niệm Phật mà tâm vẫn quay cuồng trong nghiệp thức cũ, vọng tưởng tạp loạn tới tấp, đây đều do phát tâm không tha thiết, niệm lực không sung mãn, nên không địch lại nghiệp chướng. Kinh rằng: “Chúng sinh nghiệp chướng nhiều, cần phải niệm thân Phật, báo thân Phật, pháp thân Phật” (niệm Phật quán). Nếu hay nhất tâm xưng niệm thì sẽ được sự hộ niệm của chư Phật, được ánh sáng của Phật A Di Ðà phóng chiếu, tự được Minh huân gia bị (minh huân: còn gọi nội huân, là chân như trong bổn giác, minh minh huân tập vọng tâm, khiến cho phát sinh tâm Bồ đề) nghiệp chướng dần được tiêu trừ, thiện căn ngày một tăng trưởng.

Nghiệp chướng là một trong ba chướng. Nương vào hoặc chướng mà tạo nghiệp chướng, vì nghiệp chướng mà phải thọ báo chướng, chúng ta mỗi người luân hồi trong sáu đường đều đủ ba chướng. Nếu nghiệp nhiều đời được tiêu trừ, lại không tạo nghiệp mới thì sẽ không thọ quả báo. Ðức Phật dạy chúng ta niệm Phật tức là pháp tiêu trừ nghiệp cũ không tạo nghiệp mới vậy. Chuyên tâm hệ niệm, không dừng nghỉ trong câu danh hiệu A Di Ðà, niệm niệm ánh sáng tâm chiếu vào danh hiệu Phật, thời thời ánh sáng Phật đều chiếu vào người hành trì, ánh sáng tâm và ánh sáng Phật giao nhau, tâm lực với Phật lực khó nghĩ bàn, tức đây được tiêu nghiệp chướng, như ánh sáng mặt trời phá được bóng tối ngàn năm, sức gió có thể quét sạch mây đen ngàn lớp.

Những người phát tâm tu hành, không tin pháp môn Tịnh độ, không chịu niệm Phật thì cho dù có đắc năm món thần thông cũng khó tiêu trừ nghiệp chướng.

Sức của nghiệp rất lớn, hết thảy chúng sinh đều bị nghiệp chuyển, chỉ có niệm Phật mới tiêu trừ được nghiệp. Con sáo niệm Phật cũng còn được đới nghiệp vãng sinh.

Xưa có một người nuôi một con chim sáo biết nói tiếng người, một hôm một vị Tăng đến nhà chơi, niệm Nam mô A Di Ðà Phật, con sáo liền nói theo Nam mô A Di Ðà Phật, vị Tăng niệm nữa, con sáo cũng niệm.

Sau khi vị Tăng ra về, ngày nào con sáo cũng thường niệm Phật, người chủ thấy thế bèn biếu con sáo cho chùa. Vị Tăng thấy con sáo thật lạ, bèn khai thị hai môn công phu hữu niệm niệm Phật và vô niệm niệm Phật, sáo tợ như có lãnh hội.

Một ngày, vị Tăng thấy con sáo sắp chết bèn trợ niệm cho nó, sau khi chết vị Tăng cũng chôn cất đàng hoàng. Vài ngày sau, trên mộ bỗng mọc lên một hoa sen, vị Tăng lập tức quật ngôi mộ lên để xem thử hoa sen mọc từ chỗ nào, thì ra hoa sen mọc ở đầu lưỡi sáo.

Sau có người tụng rằng: “Có một con chim sáo, theo Tăng niệm Di Ðà; Tăng thương nên khi chết, chôn cất hẳn hòi a; vài ngày sau trên đất, mọc lên một Liên hoa; bọn người chúng ta há không biết?”.

Nên biết rằng sáo chỉ là loài cầm thú, nhân học theo lời Tăng, niệm Phật còn được vãng sinh, lưỡi sinh hoa sen, đó đủ để chứng minh. Và chúng ta là con người, là vật tối linh của vạn vật, nếu không phát tâm niệm Phật thì chưa khỏi trên phụ ân Phật, dưới phụ tánh linh của mình. Cho nên La trạng nguyên nói: “Muôn vật trên đời đều mộng huyễn, chi bằng hãy sớm niệm Di Ðà”.

[irp posts=”5273″]

c. Hành thiện tích đức

Nhưng nếu chỉ sám hối, niệm Phật bằng miệng nhưng tay chân vẫn hành động sai trái, tâm vẫn sinh ra những suy nghĩ hại người thì rất khó mà tiêu trừ được nghiệp chướng như mong muốn.

Sự sám hối của bạn sẽ thực tế hơn rất nhiều, nghiệp chướng của sẽ tan biến nhanh hơn rất nhiều nếu được đền chuộc bằng những việc làm từ thiện. Càng làm nhiều, bạn sẽ càng thấy hiệu quả rõ rệt. Bởi tích đức hành thiện chính là yếu tố phong thủy mạnh nhất để thay đổi vận mệnh!

Có rất nhiều việc thiện mà bạn có thể làm để tiêu trừ bớt nghiệp cho bản thân, trong đó có việc cứu giúp người. Cứu người thoát nạn luôn là công đức hàng đầu, được người người ca ngợi, được Thánh thần tán thán bất kể là nền Văn hóa nào hay Tôn giáo nào.

d. Phóng sinh

Dù không bằng so với việc cứu người, nhưng cứu sống những con vật tội nghiệp khỏi lưỡi dao đồ tể, khỏi cái chết đau đớn cũng sẽ đem lại cho bạn phước báo lớn lao.

Nếu bạn có một khoản tiền dư không dùng đến, hãy mạnh dạn mở lòng từ bi trích ra một ít. Hãy mua những con vật sắp bị giết thịt, rồi thả chúng vào một chốn an toàn. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi vì điều đó.

Một điều cần lưu ý, bạn nên ưu tiên những loài vật theo thứ tự sau để phóng sinh nếu bạn không đủ sức để phóng sinh tất cả:

+ Chó, trâu, bò, ngựa: Đây là những con vật mang đậm tình nghĩa với con người. Dù là động vật, nhưng chúng có tâm tư tình cảm gần giống người nhất. Phóng sinh chúng là một việc làm thực sự ý nghĩa.

+ Rùa, ba ba, lươn: Mặc dù là động vật máu lạnh, nhưng tâm linh của chúng rất cao. Những người phóng sinh chúng thường gặp những may mắn kì lạ.

+ Những động vật có sức sống mạnh mẽ như cá trê, cá lóc, ếch nhái…

+ Những con vật sắp đẻ. Điều này thật dễ hiểu, vì chỉ cần cứu một con là cứu được cả đàn mẹ lẫn con.

e. Sống bao dung

Nghiệp chướng căn bản là phiền não, mà nguyên nhân không gì khác ngoài tư lợi, ham danh ham lợi nên tham, sân, si, vướng phải dục trần, tự gây rắc rối, chính là tạo ác nghiệp.

Vượt qua phiền não của bản thân chính là cách giải thoát ác nghiệp. Tâm càng thanh tịnh thì nghiệp ác càng tiêu tan, tâm càng phiền não thì nghiệp ác càng tích tụ.

Vì thế, bao dung với người khác cũng là bao dung với chính mình, tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân, là phương pháp tạo nghiệp lành tốt nhất, đơn giản nhất. Khi nghiệp lành sinh ra, nghiệp chướng hay ác nghiệp cũng tự tiêu tan.

Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cách tốt nhất để giải trừ nghiệp chướng chính là làm những việc tốt lành và xa lánh cái xấu, cái ác để cuộc sống luôn luôn an vui và hạnh phúc.

[irp posts=”8438″]

4. Cần yếu tố nào để hóa giải nghiệp chướng hiệu quả?

Theo lời Phật dạy, nếu là nghiệp thiện thì đó là điều tốt, sẽ sinh ra sự tốt lành sau này; nhưng nếu là ác nghiệp thì phải thực hiện các cách hóa giải nghiệp chướng để không hệ lụy sau này.

Giáo lý nhà Phật cho rằng, cách hóa giải nghiệp chướng tốt nhất là phải luôn có TUỆ và ĐỊNH.

– Tuệ là trí tuệ, phải có trí tuệ sáng suốt, nghĩ trước nghĩ sau trước khi làm một việc, nói một câu.

– Định là kiên định, không để ngoại vật, ngoại cảnh tác động làm ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của mình.

Chỉ có người có đủ định và tuệ mới có thể vượt khỏi luân hồi lục đạo, giải quyết vấn đề một cách quyết đoán và chính xác.

Vì thế, Phật giáo thường dạy chúng ta nhất nhất phải làm việc tốt không làm việc xấu để tránh tạo ác nghiệp sau này. Và hơn hết, chúng ta làm điều thiện nghiệp nhưng không chấp nhặt chuyện mình đã làm để so đo thì sẽ không tạo ra nghiệp chướng.

Vì thế trong đời sống hàng ngày, hành động, lời nói hay ý nghĩ đều phải tuân theo “giới, định, tuệ”. Đối với ác nghiệp từ người khác không chấp nhặt so đo, phải phân tích suy nghĩ tìm hiểu kỹ lưỡng từ đó có cách phân giải rõ ràng. Như thế mới là sự thành công, mĩ mãn không tạo ác nghiệp, giải trừ nghiệp chướng tận gốc.

5. Điềm báo nghiệp chướng tiêu trừ theo lời Phật dạy

Theo giáo lý nhà Phật, việc tiêu giải trừ nghiệp sẽ làm cho tâm tính con người được trong sạch, trừ cho hết bụi bặm, tẩy cho hết tội lỗi ở trong đời hiện tại và đồng thời cũng tiêu trừ những tội ác trong những đời quá khứ.

Khi đã giải được nghiệp chướng, lòng sẽ thấy thanh thản, dứt được tội, phước cũng sinh ra, tâm hồn được an yên vui sống. Đó là lý do ai cũng muốn cố gắng thành tâm sám hối, tu tập tích đức để có thể sớm tiêu trừ nghiệp chướng.

Bởi nguyên nhân khiến chúng ta đau khổ chính là do nghiệp chướng của chúng ta quá nặng. Cũng theo đạo Phật, chịu khó chịu khổ đau thực chất cũng đang là tiêu trừ nghiệp chướng. Chỉ có trải qua càng nhiều đau khổ thì mới có thể hưởng được nhiều phước hơn.

Nhiều người tự hỏi mình tích đức hành thiện, sám hối tu tập chăm chỉ mỗi ngày nhưng khi nào nghiệp chướng mới được tiêu trừ? Phật dạy rằng, có 3 điềm báo nghiệp chướng tiêu trừ rất rõ, oan khiên nhiều kiếp cũng được hóa giải, cuộc đời chuyển họa thành phúc. Nếu chỉ có 1 trong những dấu hiệu này cũng xin chúc mừng bạn!

Thấy vận khí thay đổi

Nếu bạn thường gặp xui xẻo trong quá khứ và thời gian gần đây vận may của bạn bắt đầu được cải thiện, điều này có nghĩa là nghiệp chướng của bạn đã và đang có dấu hiệu giảm bớt. Mọi rắc rối, đen đủi của đời này đều là hậu quả từ “ác nhân” mà bạn đã gieo trong quá khứ. Việc bạn chấp nhận và chịu đựng được hậu quả xấu đó sẽ giúp giảm bớt ác nghiệp, nghiệp chướng cũng sẽ tiêu trừ.

Con người khi đối diện với việc phải chịu thiệt chịu khổ thì trong tâm thường lập tức phản ứng tức giận bất bình. Tuy nhiên họ lại không biết rằng chịu thiệt và bao dung chính là đang nuôi dưỡng nội tâm an hòa, tính phúc đức sâu dày cho bản thân và con cháu đời sau.

Trải qua khổ nạn trên trần thế này không phải là điều xấu, khổ nạn có thể giúp bạn tiêu trừ nghiệp chướng để yên tâm vui sống, chuyển phúc thành họa. Cho nên đừng quá lo lắng hay tránh né.

Đạo Phật dạy rằng: “Hưởng phúc chính là tiêu phúc, chịu khổ mới là tiêu trừ khổ nạn.” Chịu đựng gian khổ là tiêu nghiệp; hưởng phúc, hưởng tài lộc chính đang tiêu hao tài lộc.

Khi nghiệp chướng nhẹ bớt thì vận may sẽ trở nên tốt hơn. Vận khí thay đổi theo chiều hướng tốt hơn thì đừng chỉ biết hưởng phước mà phải tích phước. Còn nếu chỉ chăm chăm hưởng phúc thì sớm muộn gì phước đức cũng tiêu tan hết.

Thấy ít phiền não hơn

Nếu bạn thấy những lo lắng, phiền não gần đây không còn quấy nhiễu và làm phiền tâm trí mình nữa, đây cũng là một trong những điềm báo nghiệp chướng tiêu trừ. Bởi nghiệp càng nặng thì bạn càng có nhiều lo lắng, thân tâm không lúc nào được yên ổn, mất ăn mất ngủ vì mải lo nghĩ.

Nghiệp chướng càng nặng thì càng dễ mờ mắt, si tâm vọng tưởng, mê muội, lúc nào cũng thích suy nghĩ điên đảo, không điều khiển được ý nghĩ của mình, luôn bị tà tâm của chính mình điều khiển và gây ra những hành động ác nghiệp.

Kinh Hoa Nghiêm Phật có câu: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí huệ, đức tướng, đản dĩ vọng tưởng, chấp trước nhi bất năng chứng đắc.”

Câu này có nghĩa là: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng, chấp trước mà không thể chứng đắc.

Nghiệp chướng sẽ gây ra những chướng ngại đức năng tâm tánh vốn có của bản thân. “Vọng tưởng” phát triển thì trở thành “sở tri chướng” (trở ngại của tri thức), trở thành tri kiến; chính là ý nghĩ sai lầm, kiến giải sai lầm.

“Chấp trước” phát triển thì trở thành “phiền não chướng” (trở ngại của phiền não). Tham, sân, si, mạn, nghi thì trở thành chất độc.

Hiện tượng nghiệp chướng tiêu trừ chính là tâm thanh tịnh. Không có phiền não nữa, không có vọng tưởng nữa thì nghiệp chướng tiêu trừ. Nếu vọng tưởng thật sự hết rồi thì đó mới thật là tiêu nghiệp chướng. Nếu vẫn còn suy nghĩ đủ thứ, thì nghiệp chướng của bạn cũng chưa được tiêu trừ.

Khi nghiệp của một người bắt đầu giảm đi, trạng thái tinh thần của người đó sẽ được cải thiện, những vọng tưởng và phiền não sẽ giảm bớt, tâm trí của người đó sẽ ngày càng trở nên thanh tịnh và bình yên.

Như chư kinh đã dạy: “Nghiệp của chúng sinh không mất đi dù sau hàng trăm đại kiếp. Nghiệp sẽ tích lũy và chín muồi khi nhân duyên đầy đủ.”

Bất kỳ nghiệp nào phát sinh từ tham, sân, si đều là nghiệp bất thiện. Do đó, bạn phải từ bỏ tất cả những nghiệp bất thiện bắt nguồn từ tham, sân, si. Đồng thời, phải trưởng dưỡng càng nhiều những thiện nghiệp càng tốt thì mới mong sớm tiêu trừ nghiệp chướng của bản thân.

Thấy sức khỏe được cải thiện

Nghiệp chướng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng sinh. Nghiệp chướng nặng hay nhẹ sẽ thể hiện qua thể trạng của một người. Nghiệp chướng càng nặng thì cơ thể càng dễ sinh bệnh. Khi nghiệp chướng thuyên giảm, cơ thể sẽ từ từ phục hồi và ngày càng khỏe mạnh hơn.

Theo giáo lý nhà Phật, căn gốc bệnh tật của tất cả chúng sinh, bệnh đau tuy nhiều, quy nạp nguyên do chỉ có ba loại.

– Loại thứ nhất là bệnh sinh lý do đi đứng ăn uống không điều độ. Người xưa thường nói “bệnh từ miệng vào”, chúng ta ăn uống không vệ sinh, không khoa học; ở, ăn mặc không lưu ý nên bị cảm mạo phong hàn. Những thứ bệnh này thuộc về sinh lý cần tìm bác sĩ chẩn đoán trị liệu.

– Loại bệnh thứ hai, là do oan gia trái chủ tìm đến thân. Loại bệnh này không thuộc sinh lý, thuốc thang sẽ không có hiệu quả, thầy thuốc cũng không thể trị hết.

Chỉ có phương pháp duy nhất, đó là hòa giải cùng oan gia trái chủ để họ tiếp nhận, đồng ý và rời khỏi. Cho nên pháp sự siêu độ thông thường dụng ý chính là hòa giải, tiếp nhận cũng có không ít.

– Loại bệnh thứ ba là bệnh nghiệp chướng, không phải sinh lý cũng không phải oan gia trái chủ mà do chính mình tạo nghiệp quá nặng. Loại bệnh này rất phiền phức, thuốc thang không hiệu quả, siêu độ cũng không tác dụng.

Đức Phật nói, loại bệnh do nghiệp chướng này gây ra chỉ có một phương pháp chữa trị, chính là chân thành sám hối. Bồ tát Phổ Hiền dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng, bệnh liền có thể hết.

Trong Phật pháp, nếu biết được căn nguyên của bệnh này, hiểu được phương pháp đối trị, chúng ta không cần phải tốn nhiều tiền thuốc thang, quan trọng nhất phải dùng tâm chân thành sám hối, tụng kinh niệm Phật hồi hướng.

Thế nhưng điều trị vẫn là phương thức cần thiết. Nó có thể giúp chúng ta hồi phục sức khỏe, từ đó mới có đủ sức và thông tuệ để nơi nội tâm sám hối, đoạn ác tu thiện.

Như vậy, nghiệp chướng là chướng ngại tích tụ lâu dài, muốn tiêu trừ thì phải tích phước lâu ngày, nghiệp chướng mới có thể dần dần tiêu biến. Cuộc đời khi đó cũng sẽ thuận lợi bình an, chuyển họa thành phúc, yên tâm vui sống mãi về sau.

TH!

Bài viết liên quan

5 việc thiện tích đức, kết nghiệp lành, tốt đẹp không kém gì phóng sinh

Bảo Trang

Tụng niệm Chú Đại Bi giúp tiêu tai giải nạn và sự linh ứng nhiệm màu

Bảo Trang

Học cách chế ngự ham muốn sắc dục của người xưa chẳng hề dễ dàng

Bảo Trang

Lấy sáng suốt để giác ngộ, lấy định tĩnh để giải thoát

Bảo Trang

Như thế nào là phạm tội tà dâm? Nhân Quả báo ứng đối với tội tà dâm

Bảo Trang

Đức Phật nói về ai là người ban phước giáng họa cho con người

Bảo Trang