Trang chủ Tags 12 cung tướng mặt

Tag: 12 cung tướng mặt

Cung Nô Bộc nằm ở đâu? Xem cung Nô Bộc đoán địa vị của một người

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Nô Bộc hay còn gọi là Địa Các đoán biết được khả năng làm chủ, công việc...

Cung Huynh Đệ nằm ở đâu? Xem cung Huynh Đệ biết quan hệ anh chị em

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Huynh Đệ đoán biết được các mối quan hệ, đặc điểm di truyền từ bố mẹ, số...

Cung Điền Trạch nằm ở đâu? Xem cung Điền Trạch đoán tài sản đất đai

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Điền Trạch đoán biết được khối lượng của cải, tài sản hoặc đất đai mà một người...

Cung Tử Tức nằm ở đâu? Xem cung Tử Nữ đoán biết khả năng sinh nở

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Tử Tức đoán biết được khả năng sinh đẻ, mối nhân duyên với con trai hay con...

Cung Thiên Di nằm ở đâu? Xem cung Thiên Di đoán biết sự dịch chuyển

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Thiên Di đoán biết được sự dịch chuyển, thay đổi điều kiện xã hội và khả năng...

Cung Tật Ách nằm ở đâu? Xem cung Tật Ách đoán biết sức khỏe, bệnh tật

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Tật Ách đoán biết được các dấu hiệu về sức khỏe, bệnh tật của mỗi người, khả...

Cung Phụ Mẫu nằm ở đâu? Xem cung Phụ Mẫu biết quan hệ cha mẹ con cái

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Phụ Mẫu đoán biết được mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, việc nuôi dạy...

Cung Tài Bạch nằm ở đâu? Xem cung Tài Bạch đoán biết vận tài lộc

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Tài Bạch đoán biết được vận tài lộc, khả năng tài chính và sự nghiệp của mỗi...

Cung Mệnh nằm ở đâu? Xem cung Mệnh đoán biết vận mệnh cuộc đời

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Mệnh đoán biết được khả năng tiềm ẩn giữa ý tưởng và khát vọng sống, vận mệnh...

Cung Phúc Đức nằm ở đâu? Xem cung Phúc Đức đoán biết sự phú quý

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Phúc Đức đoán biết được sự phú quý hay sang hèn của một con người, cuộc sống...

Cung Quan Lộc nằm ở đâu? Xem cung Quan Lộc đoán biết sự nghiệp

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Quan Lộc đoán biết được công danh sự nghiệp, trí tuệ của một con người có tốt...

Cung Phu Thê nằm ở đâu? Xem cung Phu Thê đoán biết chuyện hôn nhân

Trong 12 cung tướng mặt, xem cung Phu Thê đoán biết được mối quan hệ giữa vợ chồng có hòa hợp hay không, được...

tin mới