Tử Vi Ngày Nay

Ấn đường có nốt ruồi

Xem tướng nốt ruồi trên mặt người phụ nữ trải qua 2 đời chồng

Vinh Phúc
Tướng phụ nữ nhiều đời chồng có những đặc điểm như thế nào? Xem bói nốt ruồi, phụ nữ...

Xem tướng nốt ruồi sát phu, hại chồng ở phụ nữ khiến hôn nhân lận đận

Vinh Phúc
Nốt ruồi sát phu là gì, nằm ở đâu? Theo tướng học, nốt ruồi khắc chồng là nốt ruồi...

Phụ nữ có những nốt ruồi ở vị trí nào sẽ mang lại phúc khí dồi dào?

Vinh Phúc
Đời có người sướng kẻ khổ, nhưng có những người phụ nữ sinh ra đã có phúc tướng. Cùng...

Xem bói tướng nốt ruồi cản trở sự nghiệp và tình duyên của phụ nữ

Vinh Phúc
Nốt ruồi ở giữa lông mày và mắt, xương gò má hay chính giữa Nhân Trung… là những vị...

Phụ nữ có nốt ruồi khắc chồng khiến hôn nhân tan vỡ, cơ nghiệp tan tành

Vinh Phúc
Những người phụ nữ nếu thấy trên mặt mình có nốt ruồi khắc chồng này thì tốt nhất nên...

Phụ nữ có những nốt ruồi này là người đào hoa, đa tình

Vinh Phúc
Xem bói nốt ruồi đa tình của phụ nữ, những cô nàng có nốt ruồi đuôi mắt, phía trên...

Ấn đường là gì, nằm ở đâu? Xem tướng Ấn đường đoán biết vận mệnh

Vinh Phúc
Ấn đường là gì, ở vị trí nào trên khuôn mặt? Xem tướng qua Ấn đường lồi, lõm, rộng,...