Trang chủ Tags Căn đồng số lính

Tag: Căn đồng số lính

Những lưu ý với người hầu đồng nhất định phải biết

Có những lưu ý với người hầu đồng mà không phải ai cũng biết rõ từ khá niệm cho tới những việc nên hay...

Hầu đồng là gì? Hầu đồng có phải là hoạt động mê tín dị đoan?

Hầu đồng là gì? Có lẽ nhiều người Việt từng được chứng kiến hoặc biết tới hầu đồng nhưng lại chưa hiểu đúng về...

Không hiểu đúng về căn đồng số lính sẽ dễ sa đà thành mê tín dị đoan

Khi bạn không hiểu đúng về căn đồng số lính sẽ dễ bị những kẻ xấu dẫn dụ khiến bản thân bị vướng vào...

Tân đồng phải chuẩn bị những gì cho lễ trình đồng mở phủ?

Trình đồng mở phủ nghĩa là gì? Trình đồng mở phủ có thật không? Tân đồng phải chuẩn bị những gì cho nghi thức...

Căn đồng là gì? Người có căn đồng thường có biểu hiện như thế nào?

Căn đồng là một hiện tượng tâm linh mà giới khoa học vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng. Theo nhiều người thì...

Trình đồng mở phủ là gì? Không trình đồng mở phủ có được không?

Ít người tìm hiểu rõ về việc trình đồng mở phủ là gì nên chỉ cần một lời hối thúc, xúi giục là họ...

tin mới