Tử Vi Ngày Nay

Phụ nữ cằm đầy đặn

Xem những nét tướng cách ở phụ nữ luôn được phúc khí bao bọc

Vinh Phúc
Phụ nữ có sống mũi cao, thẳng, Sơn Căn rộng và đầy, cánh mũi nở to thường có mệnh...