Trang chủ Tags Sao chiếu mệnh năm 2020

Tag: Sao chiếu mệnh năm 2020

Cùng tuvingaynay.com xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của 12 con giáp nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản mệnh phạm sao hạn gì và cách hóa giải sao hạn.

Dưới đây là bảng Tra cứu sao chiếu mệnh năm 2020 chi tiết theo năm sinh từng tuổi.

Canh Dần 1950 Tân Mão 1951
Nhâm Thìn 1952 Quý Tỵ 1953
Giáp Ngọ 1954 Ất Mùi 1955
Bính Thân 1956 Đinh Dậu 1957
Mậu Tuất 1958 Kỷ Hợi 1959
Canh Tý 1960 Tân Sửu 1961
Nhâm Dần 1962 Quý Mão 1963
Giáp Thìn 1964 Ất Tỵ 1965
Bính Ngọ 1966 Đinh Mùi 1967
Mậu Thân 1968 Kỷ Dậu 1969
Canh Tuất 1970 Tân Hợi 1971
Nhâm Tý 1972 Quý Sửu 1973
Giáp Dần 1974 Ất Mão 1975
Bính Thìn 1976 Đinh Tỵ 1977
Mậu Ngọ 1978 Kỷ Mùi 1979
Canh Thân 1980 Tân Dậu 1981
Nhâm Tuất 1982 Quý Hợi 1983
Giáp Tý 1984 Ất Sửu 1985
Bính Dần 1986 Đinh Mão 1987
Mậu Thìn 1988 Kỷ Tỵ 1989
Canh Ngọ 1990 Tân Mùi 1991
Nhâm Thân 1992 Quý Dậu 1993
Giáp Tuất 1994 Ất Hợi 1995
Bính Tý 1996 Đinh Sửu 1997
Mậu Dần 1998 Kỷ Mão 1999
Canh Thìn 2000 Tân Tỵ 2001
Nhâm Ngọ 2002 Quý Mùi 2003
Giáp Thân 2004 Ất Dậu 2005
Bính Tuất 2006 Đinh Hợi 2007
Mậu Tý 2008 Kỷ Sửu 2009
Canh Dần 2010

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Canh Dần 1950 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Canh Dần 1950 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Tân Mão 1951 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Tân Mão 1951 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Nhâm Thìn 1952 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Nhâm Thìn 1952 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Quý Tỵ 1953 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Quý Tỵ 1953 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Giáp Ngọ 1954 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Giáp Ngọ 1954 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Ất Mùi 1955 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Ất Mùi 1955 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Bính Thân 1956 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Bính Thân 1956 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Đinh Dậu 1957 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Đinh Dậu 1957 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Mậu Tuất 1958 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Mậu Tuất 1958 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Kỷ Hợi 1959 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Kỷ Hợi 1959 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Canh Tý 1960 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Canh Tý 1960 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Tân Sửu 1961 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Tân Sửu 1961 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Nhâm Dần 1962 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Nhâm Dần 1962 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Quý Mão 1963 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Quý Mão 1963 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Giáp Thìn 1964 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Giáp Thìn 1964 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Ất Tỵ 1965 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Ất Tỵ 1965 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Bính Ngọ 1966 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Bính Ngọ 1966 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Đinh Mùi 1967 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Đinh Mùi 1967 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Mậu Thân 1968 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Mậu Thân 1968 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

Xem hạn sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi Kỷ Dậu 1969 nam nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2020 của người tuổi Kỷ Dậu 1969 nam nữ mạng để biết năm Canh Tý bản...

tin mới