Trang chủ Tags Sao chiếu mệnh năm 2021

Tag: Sao chiếu mệnh năm 2021

Cùng tuvingaynay.com xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của 12 con giáp nam nữ mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh phạm sao hạn gì và cách hóa giải sao hạn.

Dưới đây là bảng Tra cứu sao chiếu mệnh năm 2021 chi tiết theo năm sinh từng tuổi.

Năm sinh Tuổi nam Tuổi nữ
1950 Canh Dần nam mạng Canh Dần nữ mạng
1951 Tân Mão nam mạng Tân Mão nữ mạng
1952 Nhâm Thìn nam mạng Nhâm Thìn nữ mạng
1953 Quý Tỵ nam mạng Quý Tỵ nữ mạng
1954 Giáp Ngọ nam mạng Giáp Ngọ nữ mạng
1955 Ất Mùi nam mạng Ất Mùi nữ mạng
1956 Bính Thân nam mạng Bính Thân nữ mạng
1957 Đinh Dậu nam mạng Đinh Dậu nữ mạng
1958 Mậu Tuất nam mạng Mậu Tuất nữ mạng
1959 Kỷ Hợi nam mạng Kỷ Hợi nữ mạng
1960 Canh Tý nam mạng Canh Tý nữ mạng
1961 Tân Sửu nam mạng Tân Sửu nữ mạng
1962 Nhâm Dần nam mạng Nhâm Dần nữ mạng
1963 Quý Mão nam mạng Quý Mão nữ mạng
1964 Giáp Thìn nam mạng Giáp Thìn nữ mạng
1965 Ất Tỵ nam mạng Ất Tỵ nữ mạng
1966 Bính Ngọ nam mạng Bính Ngọ nữ mạng
1967 Đinh Mùi nam mạng Đinh Mùi nữ mạng
1968 Mậu Thân nam mạng Mậu Thân nữ mạng
1969 Kỷ Dậu nam mạng Kỷ Dậu nữ mạng
1970 Canh Tuất nam mạng Canh Tuất nữ mạng
1971 Tân Hợi nam mạng Tân Hợi nữ mạng
1972 Nhâm Tý nam mạng Nhâm Tý nữ mạng
1973 Quý Sửu nam mạng Quý Sửu nữ mạng
1974 Giáp Dần nam mạng  Giáp Dần nữ mạng
1975 Ất Mão nam mạng  Ất Mão nữ mạng
1976 Bính Thìn nam mạng Bính Thìn nữ mạng
1977 Đinh Tỵ nam mạng Đinh Tỵ nữ mạng
1978 Mậu Ngọ nam mạng Mậu Ngọ nữ mạng
1979 Kỷ Mùi nam mạng Kỷ Mùi nữ mạng
1980 Canh Thân nam mạng Canh Thân nữ mạng
1981 Tân Dậu nam mạng Tân Dậu nữ mạng
1982 Nhâm Tuất nam mạng Nhâm Tuất nữ mạng
1983 Quý Hợi nam mạng Quý Hợi nữ mạng
1984 Giáp Tý nam mạng Giáp Tý nữ mạng
1985 Ất Sửu nam mạng Ất Sửu nữ mạng
1986 Bính Dần nam mạng Bính Dần nữ mạng
1987 Đinh Mão nam mạng Đinh Mão nữ mạng
1988 Mậu Thìn nam mạng Mậu Thìn nữ mạng
1989 Kỷ Tỵ nam mạng Kỷ Tỵ nữ mạng
1990 Canh Ngọ nam mạng Canh Ngọ nữ mạng
1991 Tân Mùi nam mạng Tân Mùi nữ mạng
1992 Nhâm Thân nam mạng Nhâm Thân nữ mạng
1993 Quý Dậu nam mạng Quý Dậu nữ mạng
1994 Giáp Tuất nam mạng Giáp Tuất nữ mạng
1995 Ất Hợi nam mạng Ất Hợi nữ mạng
1996 Bính Tý nam mạng Bính Tý nữ mạng
1997 Đinh Sửu nam mạng Đinh Sửu nữ mạng
1998 Mậu Dần nam mạng Mậu Dần nữ mạng
1999 Kỷ Mão nam mạng Kỷ Mão nữ mạng
2000 Canh Thìn nam mạng Canh Thìn nữ mạng
2001 Tân Tỵ nam mạng Tân Tỵ nữ mạng
2002 Nhâm Ngọ nam mạng Nhâm Ngọ nữ mạng
2003 Quý Mùi nam mạng Quý Mùi nữ mạng
2004 Giáp Thân nam mạng Giáp Thân nữ mạng
2005 Ất Dậu nam mạng Ất Dậu nữ mạng
2006 Bính Tuất nam mạng Bính Tuất nữ mạng
2007 Đinh Hợi nam mạng Đinh Hợi nữ mạng
2008 Mậu Tý nam mạng Mậu Tý nữ mạng
2009 Kỷ Sửu nam mạng Kỷ Sửu nữ mạng
2010 Canh Dần nam mạng Canh Dần nữ mạng

Hướng dẫn cách làm lễ cúng sao giải hạn năm 2021 đúng chuẩn nhất

Hướng dẫn cách làm lễ cúng sao giải hạn năm 2021 Tân Sửu, văn khấn sao La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô, Thổ Tú,...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Quý Sửu 1973 nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Quý Sửu 1973 nữ mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Quý Sửu 1973 nam mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Tân Sửu 1961 nữ mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Đinh Sửu 1997 nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Đinh Sửu 1997 nữ mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Đinh Sửu 1997 nam mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Đinh Sửu 1997 nam mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Tân Sửu 1961 nam mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Tân Sửu 1961 nam mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Kỷ Sửu 2009 nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Kỷ Sửu 2009 nữ mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Ất Sửu 1985 nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Ất Sửu 1985 nữ mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Kỷ Sửu 2009 nam mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Kỷ Sửu 2009 nam mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Nhâm Tý 1972 nam mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Bính Tý 1996 nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Bính Tý 1996 nữ mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Bính Tý 1996 nam mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Bính Tý 1996 nam mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Canh Tý 1960 nam mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Canh Tý 1960 nam mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Mậu Tý 2008 nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Mậu Tý 2008 nữ mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

Xem sao chiếu mệnh và hạn năm 2021 tuổi Giáp Tý 1984 nam mạng

Xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2021 của người tuổi Giáp Tý 1984 nam mạng để biết năm Tân Sửu bản mệnh...

tin mới