Trang chủ Tags Tiết khí là gì

Tag: Tiết khí là gì

Tiết Bạch Lộ là gì? Bạch Lộ năm 2021 là vào ngày nào?

Tiết Bạch Lộ là gì, rơi vào thời điểm nào trong năm? Bạch Lộ năm 2021 là vào ngày nào? Đặc trưng tiết khí...

Tiết Xử Thử là gì? Xử Thử năm 2021 là vào ngày nào?

Tiết Xử Thử là gì, rơi vào thời điểm nào trong năm? Xử Thử năm 2021 là vào ngày nào? Đặc trưng tiết khí...

Tiết Lập Thu là gì? Lập Thu năm 2021 là vào ngày nào?

Tiết Lập Thu là gì, rơi vào thời điểm nào trong năm? Lập Thu năm 2021 là vào ngày nào? Đặc trưng tiết khí...

Tiết Đại Thử là gì? Đại Thử năm 2021 là vào ngày nào?

Tiết Đại Thử là gì, rơi vào thời điểm nào trong năm? Đại Thử năm 2021 là vào ngày nào? Đặc trưng tiết khí...

Tiết Tiểu Thử là gì? Tiểu Thử năm 2021 là vào ngày nào?

Tiết Tiểu Thử là gì, rơi vào thời điểm nào trong năm? Tiểu Thử năm 2021 là vào ngày nào? Đặc trưng tiết khí...

Tiết Hạ Chí là gì? Hạ Chí năm 2021 là vào ngày nào?

Tiết Hạ Chí là gì, rơi vào thời điểm nào trong năm? Hạ Chí năm 2021 là vào ngày nào? Đặc trưng tiết khí...

Tiết Mang Chủng là gì? Mang Chủng năm 2021 là vào ngày nào?

Tiết Mang Chủng là gì, rơi vào thời điểm nào trong năm? Mang Chủng năm 2021 là vào ngày nào? Đặc trưng tiết khí...

Tiết Tiểu Mãn là gì? Tiểu Mãn năm 2021 là vào ngày nào?

Tiết Tiểu Mãn là gì, rơi vào thời điểm nào trong năm? Tiểu Mãn năm 2021 là vào ngày nào? Đặc trưng tiết khí...

Tiết Cốc Vũ là gì? Tiết Cốc Vũ 2021 bắt đầu và kết thúc vào ngày nào?

Tiết Cốc Vũ là gì, tiết Cốc Vũ 2021 bắt đầu từ ngày nào? Tiết khí này đánh dấu bước chuyển mình thế nào...

Tiết Lập Hạ là gì? Lập Hạ năm 2021 là vào ngày nào?

Mùa hè được đánh dấu bắt đầu từ tiết Lập Hạ. Vậy tiết Lập Hạ là gì, Lập Hạ 2021 vào ngày nào? Khoảng...

Tiết Lập Xuân là gì? Ngày Lập Xuân 2021 Tân Sửu là vào ngày nào?

Tiết Lập Xuân là gì? Ngày Lập Xuân năm 2021 là vào ngày nào? Nên và không nên làm gì trong ngày Lập Xuân...

Tiết Lập Đông là gì? Tiết Lập Đông năm 2020 là bắt đầu từ ngày nào?

Mùa đông được bắt đầu từ tiết Lập đông. Vậy tiết Lập Đông 2020 là ngày nào? Khoảng thời gian này thích hợp làm...

tin mới

Phật học