Trang chủ Tags Tử vi đẩu số

Tag: Tử vi đẩu số

Cung Điền Trạch là gì? Ý nghĩa của các sao tại cung Điền Trạch trong tử vi

Cung Điền Trạch là gì? Trong lá số tử vi, cung Điền Trạch thể hiện số lượng bất động sản, bao gồm đất và...

Cung Phụ Mẫu là gì? Ý nghĩa của các sao tại cung Phụ Mẫu trong tử vi

Cung Phụ Mẫu là gì? Trong lá số tử vi, cung Phụ Mẫu là một cung chủ yếu chỉ vai trò của cha mẹ...

Cung Mệnh trong tử vi là gì? Ý nghĩa của các sao tại cung Mệnh

Cung Mệnh trong tử vi là gì? Trong lá số tử vi, cung Mệnh là chủ thể của cả lá số tử vi, cung...

Cung Phu Thê là gì? Ý nghĩa của các sao tại cung Phu Thê trong tử vi

Cung Phu Thê là gì? Trong lá số tử vi, cung Phu Thê là một cung chỉ người hôn phối, chỉ cả tính chất,...

Cung Thiên Di là gì? Ý nghĩa của các sao tại cung Thiên Di trong tử vi

Cung Thiên Di là gì? Trong lá số tử vi, cung Thiên Di là một cường cung chỉ khả năng thích ứng với xã...

Cung Phúc Đức là gì? Ý nghĩa của các sao tại cung Phúc Đức trong tử vi

Cung Phúc Đức là gì? Trong lá số tử vi, cung Phúc Đức là một cường cung là nói về phúc phần của đương...

Cung Tài Bạch là gì? Ý nghĩa của các sao tại cung Tài Bạch trong tử vi

Cung Tài Bạch là gì? Trong lá số tử vi, cung Tài Bạch là một cường cung thể hiện khá rõ nét về tiền...

Cung Quan Lộc là gì? Ý nghĩa của các sao tại cung Quan Lộc trong tử vi

Cung Quan Lộc là gì? Trong lá số tử vi, cung Quan Lộc là một cường cung thể hiện khá rõ nét con đường...

Thân Mệnh đồng cung nghĩa là gì? Mẫu người Thân cư Mệnh trong tử vi

Mệnh Cung là chủ thể của cả lá số tử vi. Thân Mệnh đồng cung có nghĩa là gì? Nam nữ mệnh Thân cư...

Thân cư Phúc Đức nghĩa là gì? Mẫu người Thân cư Phúc Đức trong tử vi

Cung Phúc Đức chỉ về phúc phần của đương số. Thân cư Phúc Đức có nghĩa là gì? Nam nữ mệnh Thân cư Phúc...

Thân cư Thiên Di nghĩa là gì? Mẫu người Thân cư Thiên Di trong tử vi

Cung Thiên Di chỉ khả năng thích ứng và hoạt động trong xã hội của đương số. Thân cư Thiên Di có nghĩa là...

Thân cư Quan Lộc nghĩa là gì? Mẫu người Thân cư Quan Lộc trong tử vi

Cung Quan Lộc chủ về đường công danh và sự nghiệp của đương số. Thân cư Quan Lộc có nghĩa là gì? Nam nữ...

Thân cư Tài Bạch có nghĩa là gì? Mẫu người Thân cư Tài Bạch trong tử vi

Cung Tài Bạch chủ về các vấn đề liên quan đến tiền bạc của đương số. Thân cư Tài Bạch có nghĩa là gì?...

Thân cư Phu Thê là gì? Nam nữ mệnh Thân cư Phu Thê số mệnh ra sao?

Cung Phu Thê là một trong 6 cường cung trên lá số Tử Vi. Vậy bạn đã biết Thân cư Phu Thê là gì?...

tin mới

Phật học