Trang chủ Tags Tử vi năm 2022

Tag: Tử vi năm 2022

Xem tử vi năm 2022 chi tiết từng tuổi theo 12 con giáp về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc không.

Dưới đây là bảng Tra cứu tử vi năm 2022 chi tiết theo năm sinh từng tuổi.

Năm sinh Tuổi nam Tuổi nữ
1950 Canh Dần nam mạng Canh Dần nữ mạng
1951 Tân Mão nam mạng Tân Mão nữ mạng
1952 Nhâm Thìn nam mạng Nhâm Thìn nữ mạng
1953 Quý Tỵ nam mạng Quý Tỵ nữ mạng
1954 Giáp Ngọ nam mạng Giáp Ngọ nữ mạng
1955 Ất Mùi nam mạng Ất Mùi nữ mạng
1956 Bính Thân nam mạng Bính Thân nữ mạng
1957 Đinh Dậu nam mạng Đinh Dậu nữ mạng
1958 Mậu Tuất nam mạng Mậu Tuất nữ mạng
1959 Kỷ Hợi nam mạng Kỷ Hợi nữ mạng
1960 Canh Tý nam mạng Canh Tý nữ mạng
1961 Tân Sửu nam mạng Tân Sửu nữ mạng
1962 Nhâm Dần nam mạng Nhâm Dần nữ mạng
1963 Quý Mão nam mạng Quý Mão nữ mạng
1964 Giáp Thìn nam mạng Giáp Thìn nữ mạng
1965 Ất Tỵ nam mạng Ất Tỵ nữ mạng
1966 Bính Ngọ nam mạng Bính Ngọ nữ mạng
1967 Đinh Mùi nam mạng Đinh Mùi nữ mạng
1968 Mậu Thân nam mạng Mậu Thân nữ mạng
1969 Kỷ Dậu nam mạng Kỷ Dậu nữ mạng
1970 Canh Tuất nam mạng Canh Tuất nữ mạng
1971 Tân Hợi nam mạng Tân Hợi nữ mạng
1972 Nhâm Tý nam mạng Nhâm Tý nữ mạng
1973 Quý Sửu nam mạng Quý Sửu nữ mạng
1974 Giáp Dần nam mạng  Giáp Dần nữ mạng
1975 Ất Mão nam mạng  Ất Mão nữ mạng
1976 Bính Thìn nam mạng Bính Thìn nữ mạng
1977 Đinh Tỵ nam mạng Đinh Tỵ nữ mạng
1978 Mậu Ngọ nam mạng Mậu Ngọ nữ mạng
1979 Kỷ Mùi nam mạng Kỷ Mùi nữ mạng
1980 Canh Thân nam mạng Canh Thân nữ mạng
1981 Tân Dậu nam mạng Tân Dậu nữ mạng
1982 Nhâm Tuất nam mạng Nhâm Tuất nữ mạng
1983 Quý Hợi nam mạng Quý Hợi nữ mạng
1984 Giáp Tý nam mạng Giáp Tý nữ mạng
1985 Ất Sửu nam mạng Ất Sửu nữ mạng
1986 Bính Dần nam mạng Bính Dần nữ mạng
1987 Đinh Mão nam mạng Đinh Mão nữ mạng
1988 Mậu Thìn nam mạng Mậu Thìn nữ mạng
1989 Kỷ Tỵ nam mạng Kỷ Tỵ nữ mạng
1990 Canh Ngọ nam mạng Canh Ngọ nữ mạng
1991 Tân Mùi nam mạng Tân Mùi nữ mạng
1992 Nhâm Thân nam mạng Nhâm Thân nữ mạng
1993 Quý Dậu nam mạng Quý Dậu nữ mạng
1994 Giáp Tuất nam mạng Giáp Tuất nữ mạng
1995 Ất Hợi nam mạng Ất Hợi nữ mạng
1996 Bính Tý nam mạng Bính Tý nữ mạng
1997 Đinh Sửu nam mạng Đinh Sửu nữ mạng
1998 Mậu Dần nam mạng Mậu Dần nữ mạng
1999 Kỷ Mão nam mạng Kỷ Mão nữ mạng
2000 Canh Thìn nam mạng Canh Thìn nữ mạng
2001 Tân Tỵ nam mạng Tân Tỵ nữ mạng
2002 Nhâm Ngọ nam mạng Nhâm Ngọ nữ mạng
2003 Quý Mùi nam mạng Quý Mùi nữ mạng
2004 Giáp Thân nam mạng Giáp Thân nữ mạng
2005 Ất Dậu nam mạng Ất Dậu nữ mạng
2006 Bính Tuất nam mạng Bính Tuất nữ mạng
2007 Đinh Hợi nam mạng Đinh Hợi nữ mạng
2008 Mậu Tý nam mạng Mậu Tý nữ mạng
2009 Kỷ Sửu nam mạng Kỷ Sửu nữ mạng
2010 Canh Dần nam mạng Canh Dần nữ mạng

Xem tử vi tuổi Tân Mão 1951 năm 2022 nữ mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Tân Mão 1951 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Tân Mão 1951 năm 2022 nam mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Tân Mão 1951 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn 1952 năm 2022 nam mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn 1952 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn 1952 năm 2022 nữ mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn 1952 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 năm 2022 nữ mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 năm 2022 nam mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Quý Tỵ 1953 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954 năm 2022 nam mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954 năm 2022 nữ mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Ất Mùi 1955 năm 2022 nữ mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Ất Mùi 1955 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Ất Mùi 1955 năm 2022 nam mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Ất Mùi 1955 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 năm 2022 nam mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 năm 2022 nữ mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Bính Thân 1956 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 năm 2022 nữ mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 năm 2022 nam mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 năm 2022 nam mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 năm 2022 nữ mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 năm 2022 nữ mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 năm 2022 nam mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Canh Tý 1960 năm 2022 nam mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Canh Tý 1960 nam mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

Xem tử vi tuổi Canh Tý 1960 năm 2022 nữ mạng chi tiết chính xác

Xem tử vi tuổi Canh Tý 1960 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh,...

tin mới

Phật học

Lời Phật dạy về lòng tin giúp chúng ta tránh đau khổ, mất mát và thất vọng

Lời Đức Phật dạy về lòng tin sẽ giúp chúng ta có những nhận định sáng suốt trước mỗi vấn đề trong cuộc sống...