Trang chủ Tags Văn khấn dâng sao giải hạn

Tag: Văn khấn dâng sao giải hạn

Sao Vân Hớn tốt hay xấu? Văn khấn, cách cúng giải hạn sao Vân Hán

Sao Vân Hớn là gì, tốt hay xấu? Tuổi nào bị sao Vân Hớn chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải...

Sao Thổ Tú tốt hay xấu? Văn khấn, cách cúng giải hạn sao Thổ Tú

Sao Thổ Tú là gì, tốt hay xấu? Tuổi nào bị sao Thổ Tú chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải...

Sao Thủy Diệu tốt hay xấu? Văn khấn, cách cúng giải hạn sao Thủy Diệu

Sao Thủy Diệu là gì, tốt hay xấu? Tuổi nào bị sao Thủy Diệu chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải...

Sao Mộc Đức tốt hay xấu? Văn khấn, cách cúng giải hạn sao Mộc Đức

Sao Mộc Đức là gì, tốt hay xấu? Tuổi nào bị sao Mộc Đức chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải...

Sao Thái Dương tốt hay xấu? Văn khấn cúng giải hạn sao Thái Dương

Sao Thái Dương là gì, tốt hay xấu? Tuổi nào bị sao Thái Dương chiếu mạng? Văn khấn, lễ vật và cách cúng giải...

Sao Thái Âm tốt hay xấu? Văn khấn, cách cúng giải hạn sao Thái Âm

Sao Thái Âm là gì, tốt hay xấu? Sao Thái Âm thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị...

Sao Thái Bạch tốt hay xấu? Văn khấn, cách cúng giải hạn sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch là gì, tốt hay xấu? Sao Thái Bạch thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị...

Sao La Hầu là gì, tốt hay xấu? Văn khấn và cách cúng giải hạn sao La Hầu

Sao La Hầu là gì, tốt hay xấu? Sao La Hầu thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị...

Sao Kế Đô là gì, tốt hay xấu? Văn khấn và cách cúng giải hạn sao Kế Đô

Sao Kế Đô là gì, tốt hay xấu? Sao Kế Đô thuộc hành gì, hợp kỵ màu gì, kỵ tháng mấy? Tuổi nào bị...

Tin mới