Trang chủ Tags Virus SARS-CoV-2

Tag: Virus SARS-CoV-2

Chiều ngày 15/3, thêm 3 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, Đồng Nai, Kiên Giang

Theo bản tin 18h ngày 15/3 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 3 ca mắc COVID-19 mới là người nhập cảnh tại...

Chiều ngày 14/3, thêm 1 ca mắc COVID-19 mới tại TP. Hồ Chí Minh

Bản tin 18h của Bộ Y tế cho biết, có 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh. Bệnh...

Chiều ngày 13/3, ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin 18h ngày 13/3 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca ghi nhận tại...

Chiều ngày 12/3, ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin 18h ngày 12/3 của Bộ Y tế cho biết có 15 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca tại Hải Dương, 13...

Chiều ngày 11/3, ghi nhận 4 thêm ca mắc COVID-19 mới

Bản tin 18h ngày 11/3 của Bộ Y tế cho biết có 4 ca mắc mới COVID-19 đều là người nhập cảnh. Có 44...

Chiều ngày 10/3, ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca ở Hải Dương

Bản tin 18h ngày 10/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19, trong...

Tối ngày 9/3, ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca ở Hải Dương

Bản tin tối ngày 9/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc mới, trong đó...

Chiều ngày 8/3, ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương và 3 địa phương khác

Bản tin 18h ngày 8/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 12 ca mắc COVID-19, trong đó...

Chiều ngày 6/3, ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương

Bản tin 18h ngày 6/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều...

Chiều ngày 5/3, ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 ở Kiên Giang và 2 tỉnh khác

Bản tin 18h ngày 5/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi...

Chiều ngày 4/3, ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 mới đều ở Hải Dương

Bản tin 18h ngày 4/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi...

Chiều ngày 3/3, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19 mới

Bản tin 18h ngày 3/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 7 ca mắc mới, trong đó...

Chiều ngày 2/3, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19

Theo Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay ngày 2/3 Việt Nam có 6 người mắc...

Chiều ngày 1/3, có 13 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương và Kiên Giang

Bản tin 18h ngày 1/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 13 ca mắc COVID-19 mới, 8...

Chiều ngày 28/2, có 16 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương 12 ca

Bản tin 18h ngày 28/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 16 ca mắc COVID-19 mới ghi...

Chiều ngày 27/2, thêm 6 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương

Bản tin 18h ngày 27/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 đều...

Chiều ngày 26/2, thêm 5 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương có 4 ca

Bản tin 18h ngày 26/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 5 ca mắc mới COVID-19, trong...

Chiều ngày 25/2, thêm 8 ca mắc COVID-19, trong đó Hải Dương có 7 ca

Bản tin 18h ngày 25/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 8 ca mắc mới COVID-19, trong...

Chiều ngày 24/2, thêm 9 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương

Bản tin 18h ngày 24/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 9 ca mắc COVID-19 ghi nhận...

Chiều ngày 23/2, có 6 ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Ninh và Hải Dương

Bản tin 18h ngày 23/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc COVID-19 ghi nhận...

tin mới