Trang chủ Tags Xem tuổi xông nhà năm 2021

Tag: Xem tuổi xông nhà năm 2021

Xem tuổi xông nhà đầu năm mới năm Tân Sửu 2021 hợp với gia chủ theo từng tuổi trong 12 con giáp để có một năm phú quý, bình an và may mắn.

Dưới đây là bảng Tra cứu tuổi xông nhà năm 2021 chi tiết theo năm sinh từng tuổi.

Canh Dần 1950Tân Mão 1951
Nhâm Thìn 1952Quý Tỵ 1953
Giáp Ngọ 1954Ất Mùi 1955
Bính Thân 1956Đinh Dậu 1957
Mậu Tuất 1958Kỷ Hợi 1959
Canh Tý 1960Tân Sửu 1961
Nhâm Dần 1962Quý Mão 1963
Giáp Thìn 1964Ất Tỵ 1965
Bính Ngọ 1966Đinh Mùi 1967
Mậu Thân 1968Kỷ Dậu 1969
Canh Tuất 1970Tân Hợi 1971
Nhâm Tý 1972Quý Sửu 1973
Giáp Dần 1974Ất Mão 1975
Bính Thìn 1976Đinh Tỵ 1977
Mậu Ngọ 1978Kỷ Mùi 1979
Canh Thân 1980Tân Dậu 1981
Nhâm Tuất 1982Quý Hợi 1983
Giáp Tý 1984Ất Sửu 1985
Bính Dần 1986Đinh Mão 1987
Mậu Thìn 1988Kỷ Tỵ 1989
Canh Ngọ 1990Tân Mùi 1991
Nhâm Thân 1992Quý Dậu 1993
Giáp Tuất 1994Ất Hợi 1995
Bính Tý 1996Đinh Sửu 1997
Mậu Dần 1998Kỷ Mão 1999
Canh Thìn 2000Tân Tỵ 2001
Nhâm Ngọ 2002Quý Mùi 2003
Giáp Thân 2004Ất Dậu 2005
Bính Tuất 2006Đinh Hợi 2007
Mậu Tý 2008Kỷ Sửu 2009
Canh Dần 2010

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Canh Thìn 2000

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Canh Thìn 2000 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Kỷ Mão 1999

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Kỷ Mão 1999 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Mậu Dần 1998

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Mậu Dần 1998 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Đinh Sửu 1997

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Đinh Sửu 1997 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp mệnh với gia chủ

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 Tân Sửu cần chú ý điều gì, tuổi nào hợp mệnh với gia chủ theo từng...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Bính Tý 1996

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Bính Tý 1996 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Ất Hợi 1995

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Ất Hợi 1995 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Giáp Tuất 1994

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Giáp Tuất 1994 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Quý Dậu 1993

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Quý Dậu 1993 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Nhâm Thân 1992

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Nhâm Thân 1992 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Tân Mùi 1991

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Tân Mùi 1991 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Canh Ngọ 1990

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Canh Ngọ 1990 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Kỷ Tỵ 1989

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Kỷ Tỵ 1989 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Mậu Thìn 1988

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Mậu Thìn 1988 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Đinh Mão 1987

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Đinh Mão 1987 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Bính Dần 1986

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Bính Dần 1986 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Ất Sửu 1985

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Ất Sửu 1985 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Giáp Tý 1984

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Giáp Tý 1984 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Quý Hợi 1983

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Quý Hợi 1983 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2021 hợp tuổi Nhâm Tuất 1982

Chọn tuổi xông nhà, xông đất hợp mệnh với gia chủ Nhâm Tuất 1982 nam, nữ mạng sẽ mang đến phú quý, bình an...

tin mới