Trang chủ Tags Xem tướng gò bàn tay

Tag: Xem tướng gò bàn tay

Xem tướng gò Địa trên bàn tay: Vị trí và ý nghĩa của gò Địa

Gò Địa nằm ở đâu trong lòng bàn tay? Xem tướng gò Địa dày, ít các đường chằng chịt hoặc thấp, trũng, nhiều đường...

Xem tướng gò Mộc Tinh trên bàn tay: Vị trí và ý nghĩa của gò Mộc Tinh

Gò Mộc Tinh nằm ở đâu trong lòng bàn tay? Xem tướng gò Mộc Tinh nổi cao, có hình ngôi sao, chữ thập, nhiều...

Xem tướng gò Hỏa Tinh âm trên bàn tay: Vị trí và ý nghĩa gò Hỏa Tinh âm

Gò Hỏa Tinh âm nằm ở đâu trong lòng bàn tay? Xem tướng gò Hỏa Tinh thứ hai nổi cao, có hình sao, có...

Xem tướng gò Thái Âm trên bàn tay: Vị trí và ý nghĩa của gò Nguyệt

Gò Thái Âm nằm ở đâu trong lòng bàn tay? Xem tướng gò Nguyệt nổi cao, có hình sao, chữ thập, có nhiều đường...

Xem tướng gò Thủy Tinh trên bàn tay: Vị trí và ý nghĩa của gò Thủy Tinh

Gò Thủy Tinh nằm ở đâu trong lòng bàn tay? Xem tướng gò Thủy Tinh nổi cao, có hình sao, chữ thập, có nhiều...

Xem tướng gò Thái Dương trên bàn tay: Vị trí và ý nghĩa gò Thái Dương

Gò Thái Dương nằm ở đâu trong lòng bàn tay? Xem tướng gò Thái Dương nhô cao, có hình ngôi sao, hình vuông, lưới...

Xem tướng gò Hỏa Tinh dương trên bàn tay: Vị trí và ý nghĩa của gò này

Gò Hỏa Tinh dương nằm ở đâu trong lòng bàn tay? Xem tướng gò Hỏa Tinh thứ nhất nổi cao, có hình sao, có...

Xem tướng gò Kim Tinh trên bàn tay: Vị trí và ý nghĩa của gò Kim Tinh

Gò Kim Tinh nằm ở đâu trong lòng bàn tay? Xem tướng gò Kim Tinh nổi cao, có hình sao, chữ thập, có nhiều...

Xem tướng gò Thổ Tinh trên bàn tay: Vị trí và ý nghĩa của gò Thổ Tinh

Gò Thổ Tinh nằm ở đâu trong lòng bàn tay? Xem tướng gò Thổ Tinh nổi cao, có hình ngôi sao, chữ thập, vạch...

Xem tướng gò bàn tay: Vị trí và ý nghĩa các gò trên lòng bàn tay

Gò bàn tay là gì? Đó là những mô thịt nằm trên các khu vực khác nhau trong lòng bàn tay mỗi người. Xem...

tin mới

Phật học

Lời Phật dạy về lòng tin giúp chúng ta tránh đau khổ, mất mát và thất vọng

Lời Đức Phật dạy về lòng tin sẽ giúp chúng ta có những nhận định sáng suốt trước mỗi vấn đề trong cuộc sống...