Tử Vi Ngày Nay

Xem tướng gò bàn tay

Xem tướng gò Thái Dương trên bàn tay: Vị trí và ý nghĩa gò Thái Dương

Vinh Phúc
Gò Thái Dương nằm ở đâu trong lòng bàn tay? Xem tướng gò Thái Dương nhô cao, có hình...