Tử Vi Ngày Nay

Xem tướng lông mày

Xem tướng lông mày dựng đứng ở đàn ông và phụ nữ nói lên điều gì?

Vinh Phúc
Lông mày dựng đứng là gì, đặc điểm dáng lông mày mọc ngược như thế nào? Xem tướng nam...