Tử Vi Ngày Nay

Xem tướng mũi

Xem tướng mũi phụ nữ đoán biết số phận giàu sang hay nghèo hèn

Vinh Phúc
Mũi là bộ phận nằm ở trung tâm gương mặt. Theo nhân tướng học, xem tướng mũi phụ nữ...