Tử Vi Ngày Nay

Xem tướng trán

Xem tướng trán đàn ông, phụ nữ đoán biết tương lai cuộc đời, sự nghiệp

Vinh Phúc
Biết xem bói tướng trán của một người đàn ông hay phụ nữ sẽ xem tướng số người đó...

Xem tướng trán của người có số giàu sang phú quý, cả đời viên mãn

Vinh Phúc
Trong nhân tướng học, từ vầng trán có thể đoán định vận mệnh của con người, xem tướng trán...