Xem tuổi xông nhà năm 2019: Tuổi xông đất cho gia chủ Ất Tỵ 1965

Chọn tuổi xông nhà, xông đất để hợp mệnh với người tuổi Ất Tỵ 1965 nam mạng, nữ mạng sẽ giúp mang lại phú quý, bình an và may mắn trong năm 2019 Kỷ Hợi.

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2019 cho gia chủ Ất Tỵ 1965
Thông tin gia chủ:

Tuổi của Gia chủ: Ất Tỵ
Năm sinh : 1965
Mệnh: Phú Đăng Hỏa
Cung: Nam: Cấn – Nữ: Đoài
Năm xem: Kỷ Hợi – 2019
Mệnh: Bình Địa Mộc

Các tuổi xông đất năm Kỷ Hợi 2019 TỐT với gia chủ Ất Tỵ 1965

Năm 1950 (Tuổi Canh Dần – Tùng Bách Mộc) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1980 (Tuổi Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1958 (Tuổi Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) – 7/12 điểm có 1 yếu tố hợp, 5 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu – Tang Đố Mộc) – 7/12 điểm có 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Mời bạn tham khảo: Ngày giờ, hướng xuất hành đầu năm 2019 giúp 12 con giáp phát tài lộc

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

*Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:

Tuổi Canh Dần 1950 mệnh Mộc sẽ Tương sinh với mệnh Hỏa của gia chủ Ất Tỵ nên rất tốt.

Canh Dần sinh năm 1950 thuộc mệnh Mộc không sinh, không khắc với mệnh Mộc năm 2019 nên chấp nhận được.

Người tuổi Canh Dần 1950 thiên can là Canh nên Tương sinh với can Ất của gia chủ tuổi Ất Tỵ nên rất tốt.

Tuổi 1950 Canh Dần thiên can là Canh thì không sinh, không khắc với can Kỷ của năm nay 2019 nên chấp nhận được.

Sinh năm Canh Dần 1950 có địa chi là Dần nên Lục hại với địa chi Tỵ gia chủ tuổi Ất Tỵ nên sẽ không tốt.

Người sinh năm Canh Dần 1950 có địa chi là Dần nên Lục hợp với địa chi Hợi của năm nay 2019 nên rất tốt.

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Canh Thân 1980 mệnh Tùng Bách Mộc:

Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.

Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Canh Tương sinh với Ất của gia chủ, rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Thân lục hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Đinh Dậu 1957 mệnh Sơn Hạ Hỏa:

Tuổi Đinh Dậu 1957 mệnh Hỏa sẽ không sinh, không khắc với mệnh Hỏa của gia chủ Ất Tỵ nên chấp nhận được.

Đinh Dậu sinh năm 1957 thuộc mệnh Hỏa Tương sinh với mệnh Mộc năm 2019 nên rất tốt.

Người tuổi Đinh Dậu 1957 thiên can là Đinh nên không sinh, không khắc với can Ất của gia chủ tuổi Ất Tỵ nên chấp nhận được.

Tuổi 1957 Đinh Dậu thiên can là Đinh thì không sinh, không khắc với can Kỷ của năm nay 2019 nên chấp nhận được.

Sinh năm Đinh Dậu 1957 có địa chi là Dậu nên Tam hợp với địa chi Tỵ gia chủ tuổi Ất Tỵ nên sẽ rất tốt.

Người sinh năm Đinh Dậu 1957 có địa chi là Dậu nên không sinh, không khắc với địa chi Hợi của năm nay 2019 nên chấp nhận được.

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:

Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.

Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

=> Tổng điểm : 7/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:

Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ, rất tốt.

Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Ất của gia chủ, chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Quý tương khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, không tốt.

Địa chi của người xông nhà là Sửu tam hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

=> Tổng điểm : 7/12 Tốt

Nếu các tuổi xông nhà tốt trong năm đó tại nơi gia chủ sinh sống không có hoặc có sự việc không đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ: Gia chủ tuổi Ất Tỵ có thể chọn các tuổi Thân, Dậu, Sửu để mời đến xông nhà năm Kỷ Hợi 2019.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Theo Tử Vi Ngày Nay!