Xem tuổi xông nhà năm 2019: Tuổi xông đất cho gia chủ Canh Thìn 2000

Chọn tuổi xông nhà, xem tuổi xông đất để hợp mệnh với người tuổi Canh Thìn 2000 nam, nữ mạng sẽ giúp mang tới phú quý, bình an, may mắn trong năm 2019 Kỷ Hợi.

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2019 cho gia chủ Canh Thìn 2000

Thông tin gia chủ:

Tuổi của Gia chủ: Canh Thìn
Năm sinh : 2000
Mệnh: Bạch Lạp Kim
Cung: Nam: Ly – Nữ: Càn

Thông tin năm xem:

Năm xem: Kỷ Hợi – 2019
Mệnh: Bình Địa Mộc
Niên Mệnh Năm Sinh: Kim

Các tuổi xông đất năm Kỷ Hợi 2019 TỐT với gia chủ Canh Thìn 2000

Năm 1967 (Đinh Mùi – Thiên Hà Thủy) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 2005 (Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1975 (Ất Mão – Đại Khê Thủy) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 2004 (Giáp Thân – Tuyền Trung Thủy) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1996 (Bính Tý – Giang Hạ Thủy) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi xông đất năm Kỷ Hợi 2019 XẤU với gia chủ Canh Thìn 2000

Nhâm Ngọ 1942, Nhâm Dần 1962, Giáp Ngọ 1954, Canh Dần 1950, Ất Tỵ 1965, Bính Thìn 1976, Đinh Tỵ 1977, Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992, Giáp Tuất 1994.

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC

*Tuổi xông nhà Đinh Mùi 1967 mệnh Thiên Hà Thủy:

Tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ Canh Thìn nên rất tốt.

Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc mệnh Thủy Tương sinh với mệnh Mộc năm 2019 nên rất tốt.

Người tuổi Đinh Mùi 1967 thiên can là Đinh nên không sinh, không khắc với can Canh của gia chủ tuổi Canh Thìn nên chấp nhận được.

Tuổi 1967 Đinh Mùi thiên can là Đinh thì không sinh, không khắc với can Kỷ của năm nay 2019 nên chấp nhận được.

Sinh năm Đinh Mùi 1967 có địa chi là Mùi nên không sinh, không khắc với địa chi Thìn gia chủ tuổi Canh Thìn nên sẽ chấp nhận được.

Người sinh năm Đinh Mùi 1967 có địa chi là Mùi nên Tam hợp với địa chi Hợi của năm nay 2019 nên rất tốt.

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Ất Dậu 2005 mệnh Tuyền Trung Thủy:

Tuổi Ất Dậu 2005 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ Canh Thìn nên rất tốt.

Ất Dậu sinh năm 2005 thuộc mệnh Thủy Tương sinh với mệnh Mộc năm 2019 nên rất tốt.

Người tuổi Ất Dậu 2005 thiên can là Ất nên Tương sinh với can Canh của gia chủ tuổi Canh Thìn nên rất tốt.

Tuổi 2005 Ất Dậu thiên can là Ất thì Tương khắc với can Kỷ của năm nay 2019 nên không tốt.

Sinh năm Ất Dậu 2005 có địa chi là Dậu nên Lục hợp với địa chi Thìn gia chủ tuổi Canh Thìn nên sẽ rất tốt.

Người sinh năm Ất Dậu 2005 có địa chi là Dậu nên không sinh, không khắc với địa chi Hợi của năm nay 2019 nên chấp nhận được.

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Ất Mão 1975 mệnh Đại Khê Thủy:

Tuổi Ất Mão 1975 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ Canh Thìn nên rất tốt.

Ất Mão sinh năm 1975 thuộc mệnh Thủy Tương sinh với mệnh Mộc năm 2019 nên rất tốt.

Người tuổi Ất Mão 1975 thiên can là Ất nên Tương sinh với can Canh của gia chủ tuổi Canh Thìn nên rất tốt.

Tuổi 1975 Ất Mão thiên can là Ất thì Tương khắc với can Kỷ của năm nay 2019 nên không tốt.

Sinh năm Ất Mão 1975 có địa chi là Mão nên Lục hại với địa chi Thìn gia chủ tuổi Canh Thìn nên sẽ không tốt.

Người sinh năm Ất Mão 1975 có địa chi là Mão nên Tam hợp với địa chi Hợi của năm nay 2019 nên rất tốt.

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Giáp Thân 2004 mệnh Tuyền Trung Thủy:

Tuổi Giáp Thân 2004 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ Canh Thìn nên rất tốt.

Giáp Thân sinh năm 2004 thuộc mệnh Thủy Tương sinh với mệnh Mộc năm 2019 nên rất tốt.

Người tuổi Giáp Thân 2004 thiên can là Giáp nên Tương khắc với can Canh của gia chủ tuổi Canh Thìn nên không tốt.

Tuổi 2004 Giáp Thân thiên can là Giáp thì Tương sinh với can Kỷ của năm nay 2019 nên rất tốt.

Sinh năm Giáp Thân 2004 có địa chi là Thân nên Tam hợp với địa chi Thìn gia chủ tuổi Canh Thìn nên sẽ rất tốt.

Người sinh năm Giáp Thân 2004 có địa chi là Thân nên Lục hại với địa chi Hợi của năm nay 2019 nên không tốt.

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

*Tuổi xông nhà Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy:

Tuổi Bính Tý 1996 mệnh Thủy sẽ Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ Canh Thìn nên rất tốt.

Bính Tý sinh năm 1996 thuộc mệnh Thủy Tương sinh với mệnh Mộc năm 2019 nên rất tốt.

Người tuổi Bính Tý 1996 thiên can là Bính nên Tương khắc với can Canh của gia chủ tuổi Canh Thìn nên không tốt.

Tuổi 1996 Bính Tý thiên can là Bính thì không sinh, không khắc với can Kỷ của năm nay 2019 nên chấp nhận được.

Sinh năm Bính Tý 1996 có địa chi là Tý nên Tam hợp với địa chi Thìn gia chủ tuổi Canh Thìn nên sẽ rất tốt.

Người sinh năm Bính Tý 1996 có địa chi là Tý nên không sinh, không khắc với địa chi Hợi của năm nay 2019 nên chấp nhận được.

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Nếu các tuổi xông nhà tốt trong năm đó tại nơi gia chủ sinh sống không có hoặc có sự việc không đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ: Gia chủ tuổi Canh Thìn có thể chọn các tuổi Thân, Tý, Dậu để mời đến xông nhà năm Kỷ Hợi 2019.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Theo Tử Vi Ngày Nay!